Opiskelun lomakkeita

Tällä sivulla löytyy opiskeluun liittyviä lomakkeita mm. aikaisempien opintojen hyväksilukuun, opinto-oikeuden hakemiseen ja valmistumiseen liittyviä lomakkeita sekä LL- ja HLL - tutkintoihin liittyvät viransijaisuukelpoisuuden hakemiseen sekä harjoittelun suorittamiseen liittyvät lomakkeet.

Viimeksi päivitetty: 3.11.2017