Tiedekunnan yleiset tentit

Tenttiminen tapahtuu joko yleisinä tenttipäivinä tai kunkin opintojakson yhteydessä erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Opintojaksoon liittyvästä tentistä järjestetään varsinainen tentti ja kaksi uusintatenttiä.

Kaikkiin tentteihin tulee ilmoittautua. Tentteihin ilmottaudutaan WebOodissa. Tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Kypsyysnäytteen voi tehdä kerran kuukaudessa perjantain yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytettä ei voi tehdä kesäkauden yleisissä tenteissä (kesäkuun ja elokuun yleiset tentit). Huom! Äidinkielen kokeeseen (kypsyysnäyte) tulee ilmoittautua 10 pv ennen  tenttipäivää.

Tiedekunnan yleisten tenttien ajankohdat ja niissä järjestettävät tentit voi tarkistaa yleisten tenttien listasta:

Yleiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018
Lääketieteellisen tiedekunnan tenttiohjeet opiskelijoille ja opettajille

Tentteihin liittyvät tiedustelut ja lisätiedot: opintoasioiden palvelupiste puh. 0294 48 7239 (study.medicine(at)oulu.fi)

 

 

Viimeksi päivitetty: 11.8.2017