AHOT

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Lääketieteellisessä tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin voidaan lukea hyväksi Oulun yliopiston muissa tiedekunnissa ja muissa koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Opintojen hyväksilukemisessa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita.

Tutkintoon kuuluvia opintoja voidaan korvata muualla suoritetuilla opinnoilla tai muualla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää tutkintoon sivuaine-, valinnaisina tai muina opintoina. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tutkintoon päättää asian laadun mukaan joko tutkinto-ohjelman tai oppiaineen vastuuhenkilö (koulutuksen johtosääntö 27§). Opintojen hyväksilukemista haetaan kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää todistus muualla suoritetuista opinnoista. Tarkista oman koulutusalasi opintojen hyväksilukemiskäytännöt tutkinto-ohjelmasi sivuilta.

Hakemuslomake aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukemiseksi

Opinnäytetyön hyväksiluku

Viimeksi päivitetty: 4.10.2016