Ohjaus ja tuki

Opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa antavat tutkinto-ohjelmien opintoneuvojat, opintoasiainsuunnittelijat, koulutuspäällikkö sekä jokaiselle opiskelijalle nimetyt omaopettajat (opettajatutorit). Yleistä opintoneuvontaa antavat myös Kontinkankaan opintohallinnon palvelupisteen opintoasiainsihteerit. Oppiainekohtaista ohjausta ja neuvonta on saatavilla oppiaineiden opetushenkilöstöltä.

Oulun yliopisto tarjoaa opintojen tueksi monia palveluita. Linnanmaan opiskelijakeskuksen keskitetyt palvelut ovat lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden käytettävissä. Opiskelijakeskus tarjoaa mm. opintopsykologin ja uraohjauksen palveluita sekä harjoitteluun ja vaihto-opiskeluun liittyvää neuvontaa.

Opintojen alussa pienryhmäohjaajina toimivat vanhemmat opiskelijat perehdyttävät uudet opiskelijat omaan koulutusalaan sekä Oulun yliopistoon ja lääketieteelliseen tiedekuntaan opiskeluympäristönä. Jokaiselle opiskelijalle nimetään omaopettaja (opettajatutor), joka perehdyttää koulutusalan opintoihin, ammatillisiin asioihin sekä työelämän kysymyksiin.

Lisätietoja oman tutkinto-ohjelmasi ohjauksen sivulta.

Kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteella study.medicine(at)oulu.fi.


 

Viimeksi päivitetty: 22.6.2017