Opinnäytetyö ja Laturi

Lääketieteellisen tiedekunnan kaikkien tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöissä (kandidaatin tutkielmat, Pro gradu –tutkielmat, syventävien tutkielmat) käytetään sähköistä opinnäytetyön palautus- ja julkaisujärjestelmää Laturia.  

SÄHKÖINEN OPINNÄYTETYÖN PALAUTUSPROSESSI (LATURI)

  1. Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija täyttää ohjaajan kanssa lomakkeen opinnäytetyön tarkastajien ilmoittamisesta ja julkaisuluvasta. Lomakkeella ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää opinnäytetyön Laturi‐järjestelmään. Ohjaaja sopii opiskelijan kanssa opinnäytetyön julkaisutavan: julkinen julkaiseminen (Jultika) tai rajattu julkaisu (Saltika: luettavissa kirjaston päätteillä).
  2. Opiskelija toimittaa lomakkeen opintohallinnon palvelupisteeseen. Palvelupisteessä tiedot kirjataan Oodiin.  
  3. Laturi‐järjestelmä hakee ilmoitetut pohjatiedot Oodista (viive yön yli tietojen syöttämisestä oodiin).
  4. Opiskelija syöttää valmiin opinnäytteensä Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF /A tiedostomuodossa. (Ks. https://muuntaja.oulu.fi)
  5. Tarkastajat saavat tiedon tarkastusta odottavasta työstä sähköpostiin. Kunkin tarkastajan tulee noutaa opinnäytetyö Laturista arviointia varten. Yliopiston ulkopuoliselle tarkastajalle työ toimitetaan sähköpostitse opintohallinnon palvelupisteestä.
  6. Tarkastajat kirjaavat lausuntonsa opinnäytetyön arviointilomakkeelle ja palauttavat lomakkeen allekirjoitettuna opintohallinnon palvelupisteeseen.
  7. Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani saa tiedon hyväksymistä odottavasta työstä sähköpostiin. Hänen tulee noutaa opinnäytetyö Laturista ennen hyväksymistä. Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani hyväksyy opinnäytteen kirjaamalla hyväksynnän opinäytetyön arviointilomakkeelle.
  8. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä WebOodista hyväksymisen jälkeen. 

Arvosteltavaksi hyväksytään vain sähköisesti palautettu opinnäytetyö.

Hyväksymisen jälkeen työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saataville avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon. Rajatulla julkaisemisella (Saltika) työ on luettavissa kirjaston tiloissa määrätyiltä työasemilta.  


Ohjeet opiskelijoille, tarkastajille ja hyväksyjille: http://laturi.oulu.fi

Opiskelijalle: ohje opinnäytetyön syöttämiseen Laturiin
Tarkastajalle: ohje opinnäytetyön noutamiseen tarkastettavaksi sekä mahdolliseen Urkund-analyysiin perehtymiseen
Hyväksyjälle: ohje opinnäytetyön noutamiseen hyväksyttäväksi

Sähköisen opinnäytetyön palautuksen tuki: laturi@oulu.fi

Lisätietoa opinnäytetöistä tutkinto-ohjelmien sivuilta:
Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma
Terveystieteet


Tutkielman arviointilomake (LL ja HLL -tutkinnot)

Pro gradun arviointilomake (terveystieteet)

Viimeksi päivitetty: 3.10.2016