Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmasta valmistutaan hammaslääkäriksi (hammaslääketieteen lisensiaatti). Suurin osa hammaslääkäreistä hoitaa potilaita terveyskeskuksissa, yksityisvastaanotoilla ja sairaaloiden palveluksessa. He toimivat myös opetus-, tutkimus- ja hallintotehtävissä. Perustutkinnon ja parin vuoden työkokemuksen jälkeen voi erikoistua suu- ja leukakirurgian, hampaiston oikomishoidon, kliinisen hammashoidon tai terveydenhuollon koulutusohjelmassa. Tieteellinen jatkokoulutus johtaa hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon, joka antaa valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön ja opetustyöhön.

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus järjestetään suoraan ylempään korkeakoulututkintoon johtavana siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä ja koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen viidessä ja puolessa vuodessa.

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman sivut

 

Viimeksi päivitetty: 17.12.2015