Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelma

Hyvinvointitekniikka on poikkitieteellinen koulutusala, jossa yhdistyy luonnontieteiden, tekniikan ja lääketieteen osaaminen. Alan tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia uutta teknologiaa hyödyntäen. Sovelluskohteina ovat esimerkiksi terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmät, laitteet ja tietotekniset ratkaisut, sekä kotihoitoon, kuntoiluun ja muuhun hyvinvoinnin edistämiseen soveltuvat ratkaisut.

Hyvinvointitekniikan koulutus koostuu kolmivuotisesta kandidaatin ja kaksivuotisesta maisterin tutkinnosta. Tutkinnon suorittanut voi toimia asiantuntijana erilaisissa koulutukseen, tutkimukseen, teollisuuteen ja terveydenhuoltoon liittyvissä tehtävissä. Hän voi toimia esim. suunnittelijana, kehittäjänä, tutkijana, palveluiden tuottajana tai yrittäjänä. Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistutaan terveystieteiden kandidaatiksi (TtK) ja maisteriksi (TtM).

Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmasta vastaa lääketieteen tekniikan oppiaine. Lisäksi oppiaine vastaa muiden tiedekuntien opiskelijoille tarjottavista lääketieteen tekniikan opintojaksoista. Koulutus on osa Oulu School of Biomedical Engineering –ohjelmaa.

Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelmaan voi hakeutua suorittamaan terveystieteiden kandidaatin (180 op) ja terveystieteidenmaisterin tutkintoa (120 op) enää vain kevään 2018 siirtohaussa seuraavin edellytyksin:

-          hakija on opiskellut yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden ja

-          hakijalla on tutkinto-ohjelman riittäväksi katsoma määrä opintosuorituksia sekä

-          hakija kykenee perustelemaan siirtonsa sosiaalisilla tai muilla syillä ja resurssit sallivat uuden opiskelijan ottamisen.

Hakijalla tulee olla jonkin yliopiston tai tiedekorkeakoulun vastaavan tai alaltaan läheisen koulutusohjelman opinto-oikeus tai muu vastaava opinto-oikeus ja hän ei olesuorittanut siellä vielä kandidaatintutkintoa (tutkinto ei valmistu 31.7.2018 mennessä).

Tarkat hakutiedot löytyvät Opintopolun siirtohakukuulutusesta Hyvinvointitekniikka, Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v).

Hakuaika on 2.5.2018 klo 8:00 - 16.5.2018 klo 15:00.

 

 

Teleterveydenhuollon keskus FinnTelemedicum.

 

Viimeksi päivitetty: 18.3.2018