Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma

Haku lääketieteen tekniikan maisteriohjelmaan

Hakuaika Oulun yliopiston syksyllä 2018 alkaviin maisteriohjelmiin on 14.-28.3.2018. Maisteriohjelmiin haetaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelman koulutus annetaan lääketieteellisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteistyönä. Näin ollen maisteriohjelmassa voi suorittaa joko diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon tai terveystieteiden maisterin (TtM) tutkinnon. Hakija valitsee hakulomakkeella jommankumman tutkinnoista tavoitetutkinnokseen.

Diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon painopistealueina ovat biolääketieteellinen signaalin- ja kuvankäsittely, koneoppiminen sekä lääketieteellisen datan mittaaminen ja analyysi.

Terveystieteiden maisterin (TtM) tutkinnon painopistealueina ovat biomekaniikka, lääketieteellinen kuvantaminen ja terveysteknologian sovellukset.

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelmasta valmistunut työskentelee tyypillisesti erilaisissa koulutuksen, tutkimuksen, teollisuuden ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä. Hän voi toimia esim. suunnittelijana, tuotekehittäjänä, tutkijana, palveluiden tuottajana tai yrittäjänä. Toimenkuvaan liittyy usein myös vahva kansainvälinen ulottuvuus.

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelman koulutuksen kuvaus, hakukelpoisuusvaatimukset, valintaperusteet yms. tiedot löytyvät tästä linkistä. Lukuvuoden 2018-19 opintojen rakennekaavio löytyy myös tästä linkistä.

Soveltuvan tutkinnon Suomessa suorittaneet voivat hakea myös lääketieteen tekniikan kansainväliseen maisteriohjelmaan Master´s Programme in Biomedical Engineering. Lisäinfoa ohjelmasta täältä.  

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 8.2.2018