Suun terveyden tutkimusyksikkö

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Suun terveyden tutkimusyksikkö tekee hammaslääketieteellistä kliinistä ja soveltavaa tutkimusta yhteistyössä tiedekunnan muiden tutkimusyksiköiden sekä alan kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Sun terveyden tutkimusyksikkö julkaisee vuosittain noin sata julkaisua, joista 80% on kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita.

Suun terveyden tutkimusyksikön tutkimusaiheet ovat monitieteellisiä ja jakautuvat osittain oppiaineittain. Yliopiston strategian mukaisesti tutkimustoiminnassa on kuitenkin viime aikoina painotettu erityisesti väestöpohjaista Pohjois-Suomen kohortti-66 tutkimusta sekä toisaalta korkeaan teknologian hyväksikäyttöön ja sovelluksiin perustuvaa elinikäisen suun terveyden kokonaisvaltaista tutkimusta.

Tutkimustoimintaan liittyvä laboratoriotyöskentely tapahtuu lääketieteellisen tiedekunnan yhteislaboratorioissa Kontinkankaan kampuksella.

Suun terveyden tutkimusyksikkö jakautuu seitsemään oppialaan ja kutakin oppialaa johtaa alan professori. Tutkimuksen lisäksi oppiala huolehtii osaltaan hammaslääketieteen peruskoulutuksesta ja kliinisestä sekä tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

 

Yksikön tutkimustyö oppialoittain:

Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Professori Aune Raustia, dosentti Ritva Näpänkangas 

 • purentaelimistön toimintahäiriöt – epidemiologia, etiologia, diagnostiikka ja hoito
 • purennan proteettinen kuntoutus – kiinteä ja irtoprotetiikka, implanttiprotetiikka

 

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Professori Pertti Pirttiniemi, dosentti Virpi Harila, dosentti Tuomo Heikkinen, dosentti Raija Lähdesmäki

 • kasvojen, kallon alueen, hampaiston ja leukanivelen kasvu ja kehitys
 • purentarasituksen vaikutus leukaniveleen
 • oikomishoidon pitkäaikaisvaikutukset
 • oikomishoidon vaikutus elämän laatuun
 • purennan kehitys
 • kasvojen ja purennan 3D-kuvantaminen

 

Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede

professori Pekka Ylöstalo, professori Tellervo Tervonen (ma), dosentti Anna-Maija Syrjälä

 • parodontaali-infektioiden epidemiologia
 • parodontiumin ja yleisen terveydentilan väliset vuorovaikutukset
 • parodontaali-infektioiden riskitekijät
 • geneettisten tekijöiden vaikutus parodontiumin terveydentilaan

 

Karies- ja juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito

Professori Vuokko Anttonen (ma), tutkimusjohtaja Leo Tjäderhane

 • karieksen ja hampaiden eroosion väestöpohjaiset tutkimukset
 • hoitokäytäntöihin perustuvat tutkimukset, joilla kartoitetaan mm. täytteiden elinkaarta ja juurenhoitojen onnistumista
 • kliiniset kariesdiagnostiikkatutkimukset
 • lasten suunterveyteen liittyvä tutkimus
 • paikkausmateriaalien ja sidosaineiden sidoslujuuden tutkiminen
 • pulpan biologia

 

Sosiaalihammaslääketiede

Professori Jorma Virtanen (ma)

 • suusairauksien epidemiologia
 • suun terveydenhuollon palvelut
 • hammaslääketieteellinen ergonomia

 

Suu- ja leukakirurgia

Professori Kyösti Oikarinen, Professori George Sandor

 • kallon luupuutosten korvaaminen kantasoluilla ja kudoskasvua ohjaamalla
 • näkökohtia huuli-suulakihalkioiden hoitoon Pohjois-Suomessa
 • uniapnea-tutkimus
 • hammas- ja leukatraumat
 • suu- ja leukakirurgisen hoidon vaikuttavuus

 

Hammaslääketieteellinen kuvantaminen

HLT, EHL Annina Sipola

 • leukanivelen kuvantaminen
 • kuvantamisen optimointi

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.12.2017