Stetoskooppi näppäimistöllä

Lääkäriopiskelijoita koulutetaan digi­ratkaisujen käyttöön­ottoon Oulussa

Lääketieteellisessä tiedekunnassa järjestettiin 18.4.2017 jo toisena vuonna peräkkäin e-health –koulutustapahtuma lääkäriopiskelijoille. Oulun yliopistosta pian valmistuvat lääkärit tutustuivat digitaalisiin terveyspalveluihin ja tuotteisiin ja testasivat muun muassa älypuhelimeen liitettäviä sovelluksia ja muita työkaluja. Uudet digitaaliset ratkaisut muuttavat lääkärien työnkuvaa ja niihin tutustuminen käytännössä on koulutuksessa tärkeää.

 

Noin 140 Oulun yliopistosta pian valmistuvaa lääkäriä kokoontui tiistaina 18. huhtikuuta Oulun yliopistollisen sairaalan OYS TestLabiin kokeilemaan yhteensä yli kolmeakymmentä yritysten ja tutkimusryhmien kehittämää digitaalisen terveydenhoidon ratkaisua. Kyseessä oli lääkäriopiskelijoiden e-health -koulutustapahtuma, joka toteutettiin yhteistyössä yritysten kanssa, ja jonka Oulun yliopisto käynnisti ensimmäisenä Suomessa vuonna 2016. Tänä vuonna mukana oli myös 80 Oulun ammattikorkeakoulun terveyspalvelualojen opiskelijaa tutustumassa yritysten ratkaisuihin.

Chattilääkärirasti.  Kuva Annu Tertsunen

Tavoitteena oli tutustuttaa lääketieteen ja hoitoalan loppuvaiheen opiskelijat digitaalisiin terveyspalveluihin, sovelluksiin ja tuotteisiin ja parantaa tulevien ammattilaisten valmiuksia käyttää uusia laitteita ja kehittää toimintatapoja käytännön työssään. ”Testattavana oli muun muassa älypuhelimeen liitettäviä terveysseurantasovelluksia sekä työkaluja ammattilaisen ja potilaan väliseen yhteydenpitoon kuten chattivastaanoton pitämiseen”, Lääkäriliiton piiriylilääkäri Annu Tertsunen sanoi.

Yrityksille koulutustapahtuma antoi mahdollisuuden saada palautetta tuotteen hyödyllisyydestä ja käytännöllisyydestä nuorilta, pian valmiilta lääkäreiltä, mikä tukee jatkossa tuotekehitysprosessia. Osa tuotteista ja sovelluksista olikin vasta testi- tai ideavaiheessa.

Laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon kehittämiseen erikoistunut Monidor-yritys osallistui koulutustapahtumaan jo viime vuonna ja on mukana nytkin. ”Tapahtuma tarjoaa yrityksille hienon mahdollisuuden olla esillä ja kerätä laajalta käyttäjäjoukolta palautetta yrityksen tuotteesta. Tapahtuma oli järjestetty hyvin ja aika tuli käytettyä tehokkaasti”, Monidorin toimitusjohtaja Mikko Savola sanoi.

Tippalaskuriin tutustumassa. Kuva Kukka Haapaniemi

Uudet digitaaliset terveydenhoidon ja itsehoidon ratkaisut muuttavat lääkärien työnkuvaa, ja niillä on mahdollista kehittää terveydenhuoltoa hyödylliseen suuntaan. ”Lääkärien on osattava arvioida uusista ratkaisuista saatava terveyshyöty, ja millaisille potilaille eri ratkaisut soveltuvat. Siksi erilaisiin e-health -ratkaisuihin tutustuminen ja niiden testaaminen käytännössä on tärkeää koulutuksessa. Yhä enemmän on myös tarjolla työkaluja kansalaisten tai potilaiden itsensä hyödynnettäväksi, mikä tarjoaa mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen väestötasolla. Ammattilaisten on hyvä osata paitsi itse käyttää myös tukea kansalaisia uusien toimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä”, Tertsunen sanoi.

Ennen testaussessioita opiskelijat saivat luentosalissa tietoiskuja parhaimmista nykyisistä käytännöistä e-health-palvelujen ja tietojärjestelmien käytöstä potilaiden hoidossa. Kansallisesti on menossa useita hankkeita, jotka kehittävät terveydenhuollon sähköistä asiointia. ”Lääkäreille suurin näkyvä muutos voi tulla tavassa, millä kansalaiset ottavat yhteyttä terveydenhuoltojärjestelmään. Älykkäät järjestelmät muuttavat toimintatapoja ja etälääkärinä toimiminen tulee sekin yhdeksi arkipäivän työkaluksi”, e-health-koulutuksen vastuuhenkilö, professori Jarmo Reponen sanoo.

Koulutustapahtuman järjestivät yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Centre for Health and Technology -innovaatiokeskus, Lääkäriliitto ja OYS TestLab.

Lisätiedot:
Jarmo Reponen, professori, Oulun yliopisto, puh. 044 439 4820
Annu Tertsunen, piiriylilääkäri, Lääkäriliitto, puh. 040 526 2505

 

Viimeksi päivitetty: 5.5.2017