Pienryhmäohjaajat ja omaopettajat

Oulun yliopisto järjestää kaikille uusille opiskelijoille pienryhmäohjausta. Ohjausta saavat niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin opiskelijat. Ohjaus alkaa heti opintojen alussa ja kestää ensimmäisen opiskelusyksyn. Pienryhmäohjaajina toimivat saman koulutusalan ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Pienryhmäohjaus on osa yliopiston virallista opinto-ohjausta. Lue lisää pienryhmäohjauksesta.

Lisäksi jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään omaopettaja, joka ohjaa opiskelijaa opintojen ajan. Omaopettajatoiminnan tavoitteena on varmistaa opintojen sujuva käynnistyminen sekä tukea opiskelijaa opintojen etenemisessä.  Lue lisää omaopettajatoiminnasta.

Terveys- ja hyvintointialat

Lääketieteelliset alat

  • Hammaslääketiede
    • Lääketiede

    Viimeksi päivitetty: 22.11.2017