Opinto-oikeuden hakeminen erikoislääkärikoulutukseen

Erikoislääkärikoulutusta suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (A 56/2015). Opinto-oikeutta ei voida myöntää rajoitetun luvan perusteella, eli jos laillistus on määräaikainen ja/tai johonkin tiettyyn sairaalaan/terveyskeskukseen sidottu.

Opinto-oikeutta haetaan yliopistolta, jonka vastuualueella erikoislääkärikoulutus on tarkoitus suorittaa. Opinto-oikeus myönnetään kerrallaan vain yhteen koulutusohjelmaan.

Muualla kuin Suomessa lääkärin tutkinnon suorittaneelta edellytetään todistuksella osoitettu vähintään tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen taito. Hyväksyttäviä kielitodistuksia ovat Opetushallituksen järjestämä yleinen kielitutkinto (taso 3-4, keskitaso) tai Valtiohallinnon kielitutkinto (tyydyttävät tiedot). Lisäksi hyväksytään Kesäyliopiston suomen kielen kurssi (taitotaso 6-9) tai muulla tavalla osoitettu vastaavan tasoinen kielitaito.

Erikoistumisvirkoihin pääsy ja niissä toimiminen edellyttää henkilön soveltuvuutta kyseiselle erikoisalalle. Valinta erikoistumisvirkoihin tapahtuu terveyspalvelujärjestelmässä.

Erikoistuva suorittaa koulutuksen niiden vaatimusten mukaan, jotka ovat voimassa opiskeluoikeuden myöntämisajankohtana. Opiskelupaikan vastaanottamalla erikoistuva sitoutuu noudattamaan koulutuksesta annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä noudattamaan opinto-oppaan vaatimuksia.

Erikoistuvan lääkärin on ilmoittauduttava joka lukuvuosi läsnä– tai poissaolevaksi. Läsnäolevaksi pitää ilmoittautua niinä lukukausina, joina osallistuu opetukseen, saa säännöllistä ohjausta, suorittaa teoreettista kurssia, osallistuu kuulusteluun tai hakee todistusta.

Koulutusohjelman vaihtaminen tapahtuu samaa menettelyä noudattaen kuin haettaessa ensimmäistä kertaa opinto-oikeutta erikoislääkärikoulutukseen. Vaihtaessaan koulutusohjelmaa erikoistuvan tulee luopua aikaisemmasta opinto-oikeudestaan. Vaihtaessaan koulutusyksikköä (yliopistoa) erikoistuvan lääkärin on sekä ilmoitettava vaihdostaan vanhaan koulutusyksikköön, että haettava opinto-oikeutta uudesta koulutusyksiköstä.

Ohjeet opinto-oikeuden hakemiseksi

Ole yhteydessä koulutusohjelman vastuuhenkilöön ennen opinto-oikeuden hakemista ja neuvottele hänen kanssaan koulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja henkilökohtaisesta erikoistumiskoulutuksen suunnitelmasta.
 
Jos haet erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen opinto-oikeutta ilmoittautumismenettelyn kautta, opinto-oikeushakemus liitteineen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu vuoden 2018 puolella. Hakemus tulee toimittaa tiedekunnan opintohallintoon 31.12.2018 klo 16:00 mennessä.

Täytä alla oleva hakulomake huolellisesti ja palauta se liitteineen osoitteeseen: Lääketieteellinen tiedekunta, ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto (käyntiosoite Aapistie 7A, 2. krs, huone K201).

Opinto-oikeuspäätöksiä tehdään kerran kuukaudessa, joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina poislukien vuodenvaihteen ja kesän loma-ajat.

Mikäli vaihdat koulutusohjelmaa ja siten luovut aikaisemmasta opinto-oikeudestasi, palauta myös ilmoitus opiskelupaikasta luopumiseksi.

Viimeksi päivitetty: 8.11.2018