Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut sekä sairaalafyysikko- ja sairaalakemistikuulustelut lv. 2018-2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun on tarkoitus siirtyä sähköiseen muotoon vuoden 2019 alusta alkaen. Eri erikoisalojen kuulustelut tulisivat tällöin jakautumaan eri päiville kahden viikon ajanjaksolla. Kevään kuulustelupäivät ovat tällä hetkellä tiedekunnissa käsiteltävinä, joten emme pysty vielä julkaisemaan lopullista aikataulua. Vuoden 2019 ensimmäiset kuulustelut on suunniteltu järjestettäväksi tammi-helmikuun vaihteessa. Jos sähköinen kuulustelu ei jostain syystä vielä vuoden alussa toteudu, järjestetään kevään ensimmäinen kuulustelu tuttuun tapaan 6 tunnin salitenttinä perjantaina 8.2.2019 klo 9-15. Seuraa tiedotusta asiasta tällä verkkosivulla tai Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Lukuvuoden 2018 syksyn kuulustelupäivä (ks. Helsingin yliopiston verkkosivut)

12.10.2018, ilmoittautumisaika: 3.8.- 7.9.2018 klo 16 mennessä.

Kuulusteluaika: klo 9.00-15.00

Paikka: K101, Aapistie 7

Tenttiin ilmoittaudutaan viisi viikkoa ennen kuulustelupäivää ilmoittautumislomakkeella, joka on saatavissa Helsingin yliopiston verkkosivuilla (ks. "Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu"). 

Ilmoittautumislomakkeen kaikki kentät tulee täyttää. Ilmoittautuminen välittyy oman tiedekunnan kansliaan, jossa opinto-oikeus ja yliopistoon ilmoittautuminen tarkistetaan. Ilmoittautujalle lähtee sähköpostitse automaattinen vahvistusilmoitus kuulusteluun osallistumisen hyväksymisestä, kun hänen ilmoittautumisensa on käsitelty ja hyväksytty. Jos vahvistusta ei jostain syystä tule, ole yhteydessä tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin (opintoasiainsihteeri Anne Ollila, p. 0294 48 5107, anne.ollila(at)oulu.fi) viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tentti-ilmoittautumislomake sulkeutuu. Tämän jälkeen tenttiin ei voi enää ilmoittautua. Tenttiin ei oteta jälki-ilmoittautuneita.

Erikoistuvan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi niinä lukuvuosina, joina hän saa opetusta ja säännöllistä ohjausta, osallistuu kuulusteluun ja hakee tutkintotodistusta. Mikäli et ole tehnyt vuosittaista läsnäoloilmoitusta, ota yhteyttä koulutuksen lähipalvelupisteeseen.

Tarkemmat ilmoittautumis- ja kuulusteluohjeet, ajantasaiset kuulusteluvaatimukset ja vanhat tenttikysymykset ovat luettavissa Helsingin yliopiston verkkosivulta.

 

Huom! Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulusteluihin ilmoittaudutaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella, joka palautetaan tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin opintoasiainsihteeri Anne Ollilalle viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelua.

Valtakunnallisen kuulustelun tenttikieli

1.8.2011 voimaan tulleisiin erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen pysyväismääräyksiin kirjattiin, että valtakunnallisen kuulustelun voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä. Koska kuulustelukielen rajaukseen ei määritelty siirtymäkautta, sallitaan kuulustelun suorittaminen myös englannin tai saksan kielellä, jos erikoistuva on saanut opinto-oikeuden ennen 1.8.2011, ja mikäli kuulustelijat siihen suostuvat.

Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikuulusteluiden kehittäminen ja pilotointi syksyllä 2018

Erikoislääkäri/erikoishammaslääkärikoulutuksessa tullaan siirtymään sähköisiin valtakunnallisiin kuulusteluihin vuoden 2019 aikana. Kuulusteluissa hyödynnetään Examia, sähköisen tentin järjestelmää, joka on käytössä kaikissa lääketieteellistä opetusta antavissa yliopistoissa (yhteensä 27 korkeakoulussa).

Erikoislääkärikoulutuksen sähköistä tenttimistä pilotoidaan järjestämällä kolmelle erikoisalalle ylimääräinen pilottitentti 4.12.2018, klo 8-11. Sähköisen tentin pilotointi on mahdollista ainakin seuraavien yliopistojen erikoistuville: OY, TY ja UEF. HY:n ja TaY:n erikoistuvien mahdollisuutta osallistua pilottiin selvitellään vielä. Sähköiseen tenttimiseen siirtymisen myötä kuulusteluaika lyhenee aiemmasta 6 tunnista 2 tuntiin 55 minuuttiin.

Pilottierikoisalat ovat:
Korva-, nenä ja kurkkutaudit
Neurokirurgia
Työterveyshuolto

Mikäli erikoistut johonkin yllä olevaan alaan ja haluat osallistua pilotointiin, huolehdithan ilmoittautumisesi kuulusteluun e- lomakkeella 25.9.-30.10. välisenä aikana ( Helsingin yliopiston sivuilla). Voit ilmoittautua tähän pilottitenttiin siinäkin tapauksessa, että et ole vielä varma 12.10. olevan kuulustelun arvioinnista.

Ilmoittautumisten perusteella tiedotamme sähköisestä tenttimisestä ja tenttipaikan varaamisesta paikkakuntakohtaisiin tenttiakvaariotiloihin 31.10.2018 sähköpostitse.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun on tarkoitus siirtyä sähköiseen muotoon vuoden 2019 alusta alkaen. Eri erikoisalojen kuulustelut tulisivat tällöin jakautumaan eri päiville kahden viikon ajanjaksoilla. Kevään kuulustelupäivät ovat tällä hetkellä tiedekunnissa käsiteltävinä, joten emme psyty vielä julkaisemaan lopullista aikataulua. Vuoden 2019 ensimmäiset kuulustelut on suunniteltu järjestettäväksi tammi-helmikuun vaihteessa. Jos sähköinen kuulustelu ei jostain syystä vielä vuoden alussa toteudu, järjestetään kevään ensimmäinen kuulustelu tuttuun tapaan 6 tunnin salitenttinä perjantaina 8.2.2019 klo 9-15. 

Viimeksi päivitetty: 17.10.2018