Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut sekä sairaalafyysikko- ja sairaalakemistikuulustelut lv. 2018-2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut vuonna 2019

Sähköisen tentin käyttöön ottaminen valtakunnallisessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelussa siirtyy vuodenvaihteesta kevään toiseen kuulusteluun. Vuoden 2019 ensimmäinen kuulustelu toteutetaan siis tavallisena salitenttinä perjantaina 8.2.2019 klo 9-15 (luentosali F202). Lisäksi yleislääketieteen erikoisalalla järjestetään sähköinen pilottitentti tiistaina 12.3.2019 klo 8-11. Ilmoittautuminen molempiin kuulusteluihin tapahtuu e-lomakkeella viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelua. Yleislääketieteen pilottitenttiin ilmoittautuneet saavat lisäohjeita tenttipaikan varaamiseen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumisajat

Tentti 8.2.2019, luentosali F202
30.11.2018 klo 00.00 - 4.1.2019 klo 16.00
Ilmoittautumislomake (linkki avoinna vain ilmoittautumisajan)

Yleislääketieteen pilottitentti 12.3.2019
2.1.2019 klo 00.00 – 5.2.2019 klo 16.00
Ilmoittautumislomake (linkki avoinna vain ilmoittautumisajan)

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä

Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun kuulustelusta alkaen suoraan Exam-järjestelmään. Ilmoittautumisohjeet tullaan päivittämään tälle sivustolle lähempänä ensimmäistä exam-kuulustelua.

Loppuvuoden 2019 kuulusteluajat

Kuulustelu 2/2019, 23.4.-7.5.

Tenttiaika ti 23.4. ke 24.4. to 25.4. pe 26.4.
klo 8-11 Akuuttilääketiede, endokrinologia, foniatria, fysiatria  Kliiniset alat (EL):  farmakologia ja lääkehoito; fysiologia ja isotooppi-lääketiede; hematologia; kemia; mikrobiologia; neurofysiologia;  Reumatologia, sydän- ja rintaelinkirurgia, syöpätaudit Nuorisopsykiatria, oikeuslääketiede, oikeuspsykiatria, patologia/esseet, radiologia 1/esseet
klo 11-14 Gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, ihotaudit ja allergologia Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, käsikirurgia, lastenkirurgia Urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia Patologia/preparaatit, ortopedia ja traumatologia, radiologia/kuvat
klo 14-17 Infektiosairaudet, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia Lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastentaudit, liikuntalääketiede   Nefrologia, neurokirurgia, neurologia

 

Tenttiaika ma 29.4. to 2.5. pe 3.5. ma 6.5. ti 7.5. 
klo 8-11 Hampaiston oikomishoito, hammaslääketieteellinen diagnostiikka: suupatologia; suuradiologia; suun mikrobiologia Sairaalakemistit, sairaalafyysikot, sairaalamikrobiologit, terveydenhuolto (EL ja EHL) Psykiatria   Yleislääketiede
klo 11-14 Suu- ja leukakirurgia (EL ja EHL), kliininen hammashoito: kariologia ja endodontia; lasten hammashoito; parodontologia; protetiikka ja purentafysiologia Lisäkoulutusohjelmat  Silmätaudit Anestesiologia ja tehohoito Työterveyshuolto
klo 14-17 Perinnöllisyyslääketiede, plastiikkakirurgia   Sisätaudit Geriatria Naistentaudit ja synnytykset

Kuulustelu 3/2019, 7.-18.10.

Tenttiaika ma 7.10. ti 8.10. ke 9.10. to 10.10. pe 11.10.
klo 8-11   Kliiniset alat (EL):  farmakologia ja lääkehoito; fysiologia ja isotooppi-lääketiede; hematologia; kemia; mikrobiologia; neurofysiologia Nuorisopsykiatria, oikeuslääketiede, oikeuspsykiatria, patologia/esseet, radiologia/esseet Reumatologia, sydän- ja rintaelinkirurgia, syöpätaudit  Hampaiston oikomishoito, hammaslääketieteellinen diagnostiikka: suupatologia; suuradiologia; suun mikrobiologia
klo 11-14 Anestesiologia ja tehohoito Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, käsikirurgia, lastenkirurgia  Patologia/preparaatit, ortopedia ja traumatologia, radiologia/kuvat Urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia Suu- ja leukakirurgia (EL+EHL), kliininen hammashoito: kariologia ja endodontia; lasten hammashoito; parodontologia; protetiikka ja purentafysiologia
klo 14-17 Geriatria Lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastentaudit, liikuntalääketiede Nefrologia, neurokirurgia, neurologia   Perinnöllisyyslääketiede, plastiikkakirurgia

Tenttiaika

ma 14.10. ti 15.10. ke 16.10. to 17.10. pe 18.10. 
klo 8-11 Akuuttilääketiede, endokrinologia, foniatria, fysiatria   Yleislääketiede Sairaalakemistit, sairaalafyysikot, sairaalamikrobiologit, terveydenhuolto (EL ja EHL) Psykiatria, RFS- kuulustelu 
klo 11-14 Gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, ihotaudit ja allergologia   Työterveyshuolto Lisäkoulutusohjelmat  Silmätaudit
klo 14-17 Infektiosairaudet, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia   Naistentaudit ja synnytykset   Sisätaudit

 

Lukuvuoden 2018 syksyn kuulustelupäivä (ks. Helsingin yliopiston verkkosivut)

Tenttiin ilmoittaudutaan viisi viikkoa ennen kuulustelupäivää ilmoittautumislomakkeella, joka on saatavissa Helsingin yliopiston verkkosivuilla (ks. "Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu"). 

Ilmoittautumislomakkeen kaikki kentät tulee täyttää. Ilmoittautuminen välittyy oman tiedekunnan kansliaan, jossa opinto-oikeus ja yliopistoon ilmoittautuminen tarkistetaan. Ilmoittautujalle lähtee sähköpostitse automaattinen vahvistusilmoitus kuulusteluun osallistumisen hyväksymisestä, kun hänen ilmoittautumisensa on käsitelty ja hyväksytty. Jos vahvistusta ei jostain syystä tule, ole yhteydessä tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin (opintoasiainsihteeri Anne Ollila, p. 0294 48 5107, anne.ollila(at)oulu.fi) viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tentti-ilmoittautumislomake sulkeutuu. Tämän jälkeen tenttiin ei voi enää ilmoittautua. Tenttiin ei oteta jälki-ilmoittautuneita.

Erikoistuvan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi niinä lukuvuosina, joina hän saa opetusta ja säännöllistä ohjausta, osallistuu kuulusteluun ja hakee tutkintotodistusta. Mikäli et ole tehnyt vuosittaista läsnäoloilmoitusta, ota yhteyttä koulutuksen lähipalvelupisteeseen.

Tarkemmat ilmoittautumis- ja kuulusteluohjeet, ajantasaiset kuulusteluvaatimukset ja vanhat tenttikysymykset ovat luettavissa Helsingin yliopiston verkkosivulta.

 

Huom! Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulusteluihin ilmoittaudutaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella, joka palautetaan tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin opintoasiainsihteeri Anne Ollilalle viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelua.

Valtakunnallisen kuulustelun tenttikieli

1.8.2011 voimaan tulleisiin erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen pysyväismääräyksiin kirjattiin, että valtakunnallisen kuulustelun voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä. Koska kuulustelukielen rajaukseen ei määritelty siirtymäkautta, sallitaan kuulustelun suorittaminen myös englannin tai saksan kielellä, jos erikoistuva on saanut opinto-oikeuden ennen 1.8.2011, ja mikäli kuulustelijat siihen suostuvat.

Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikuulusteluiden kehittäminen ja pilotointi syksyllä 2018

Erikoislääkäri/erikoishammaslääkärikoulutuksessa tullaan siirtymään sähköisiin valtakunnallisiin kuulusteluihin vuoden 2019 aikana. Kuulusteluissa hyödynnetään Examia, sähköisen tentin järjestelmää, joka on käytössä kaikissa lääketieteellistä opetusta antavissa yliopistoissa (yhteensä 27 korkeakoulussa).

Erikoislääkärikoulutuksen sähköistä tenttimistä pilotoidaan järjestämällä kolmelle erikoisalalle ylimääräinen pilottitentti 4.12.2018, klo 8-11. Sähköisen tentin pilotointi on mahdollista ainakin seuraavien yliopistojen erikoistuville: OY, TY ja UEF. HY:n ja TaY:n erikoistuvien mahdollisuutta osallistua pilottiin selvitellään vielä. Sähköiseen tenttimiseen siirtymisen myötä kuulusteluaika lyhenee aiemmasta 6 tunnista 2 tuntiin 55 minuuttiin.

Pilottierikoisalat ovat:
Korva-, nenä ja kurkkutaudit
Neurokirurgia
Työterveyshuolto

Mikäli erikoistut johonkin yllä olevaan alaan ja haluat osallistua pilotointiin, huolehdithan ilmoittautumisesi kuulusteluun e- lomakkeella 25.9.-30.10. välisenä aikana ( Helsingin yliopiston sivuilla). Voit ilmoittautua tähän pilottitenttiin siinäkin tapauksessa, että et ole vielä varma 12.10. olevan kuulustelun arvioinnista.

Ilmoittautumisten perusteella tiedotamme sähköisestä tenttimisestä ja tenttipaikan varaamisesta paikkakuntakohtaisiin tenttiakvaariotiloihin 31.10.2018 sähköpostitse.

 

Viimeksi päivitetty: 4.12.2018