Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut sekä sairaalafyysikko- ja sairaalakemistikuulustelut lv. 2018

 

Lukuvuoden 2018 kuulustelupäivät (ks. Helsingin yliopiston verkkosivut)

4.5.2018, ilmoittautumisaika: 23.2.-27.3.2018.

Kuulusteluaika: klo 9.00-15.00

Paikka: Farmakologian luentosali F202

 

12.10.2018, ilmoittautumisaika: 3.8.- 7.9.2018 klo 16 mennessä.

Kuulusteluaika: klo 9.00-15.00

Paikka: K101, Aapistie 7

Tenttiin ilmoittaudutaan viisi viikkoa ennen kuulustelupäivää ilmoittautumislomakkeella, joka on saatavissa Helsingin yliopiston verkkosivuilla (ks. "Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu"). 

Ilmoittautumislomakkeen kaikki kentät tulee täyttää. Ilmoittautuminen välittyy oman tiedekunnan kansliaan, jossa opinto-oikeus ja yliopistoon ilmoittautuminen tarkistetaan. Ilmoittautujalle lähtee sähköpostitse automaattinen vahvistusilmoitus kuulusteluun osallistumisen hyväksymisestä, kun hänen ilmoittautumisensa on käsitelty ja hyväksytty. Jos vahvistusta ei jostain syystä tule, ole yhteydessä tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin (opintoasiainsihteeri Anne Ollila, p. 0294 48 5107, anne.ollila(at)oulu.fi) viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tentti-ilmoittautumislomake sulkeutuu. Tämän jälkeen tenttiin ei voi enää ilmoittautua. Tenttiin ei oteta jälki-ilmoittautuneita.

Erikoistuvan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi niinä lukuvuosina, joina hän saa opetusta ja säännöllistä ohjausta, osallistuu kuulusteluun ja hakee tutkintotodistusta. Mikäli et ole tehnyt vuosittaista läsnäoloilmoitusta, ota yhteyttä koulutuksen lähipalvelupisteeseen.

Tarkemmat ilmoittautumis- ja kuulusteluohjeet, ajantasaiset kuulusteluvaatimukset ja vanhat tenttikysymykset ovat luettavissa Helsingin yliopiston verkkosivulta.

 

Huom! Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien kuulusteluihin ilmoittaudutaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella, joka palautetaan tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin opintoasiainsihteeri Anne Ollilalle viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelua.

 

Valtakunnallisen kuulustelun tenttikieli

1.8.2011 voimaan tulleisiin erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen pysyväismääräyksiin kirjattiin, että valtakunnallisen kuulustelun voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä. Koska kuulustelukielen rajaukseen ei määritelty siirtymäkautta, sallitaan kuulustelun suorittaminen myös englannin tai saksan kielellä, jos erikoistuva on saanut opinto-oikeuden ennen 1.8.2011, ja mikäli kuulustelijat siihen suostuvat.

Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikuulusteluiden kehittäminen ja pilotointi syksylä 2018

Olemme kehittämässä valtakunnallisia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulusteluita sähköisesti Exam- järjestelmässä suoritettaviksi kuulusteluiksi. Tulemme pilotoimaan näitä sähköisiä kuulusteluita kolmella eri erikoisalalla: työterveyshuolto, neurokirurgia sekä korva-, nenä- kurkkutaudit. Näillä erikoisaloilla järjestämme ylimääräisen pilottitentin marraskuun 2018 lopussa. Lisätietoja pilottitentteihin liittyen tulee Helsingin yliopiston verkkosivuille elokuun 31. päivä.

 

Viimeksi päivitetty: 20.6.2018