Neurologia

Poikkeuspäätös voimassa 22.12.2017 asti.

Neurologian erikoislääkärikoulutuksen tulee täyttää seuraavat reunaehdot:

  • Neurologiaan erikoistuva lääkäri tekee vähintään yhden vuoden erikoisalakohtaista palvelua keskussairaalassa.
  • Neurologiaan erikoistuva lääkäri tekee vähintään yhden vuoden erikoisalakohtaista palvelua yliopistosairaalassa.
  • Runkokoulutuksen palvelut luetaan keskussairaalakoulutukseksi tai yliopistosairaalakoulutukseksi sen mukaan, missä palvelu on todellisuudessa suoritettu. Neurologian erikoistumiskoulutuksen runkokoulutuksessa kliininen neurofysiologia ja neurokirurgia ovat keskeisiä erikoisaloja. Kliinisen neurofysiologian koulutusta voi saada pääosin ainoastaan yliopistosairaaloissa ja neurokirurgian koulutusta yksinomaan yliopistosairaaloissa. Yliopistosairaalapalvelu näillä aloilla ei lyhennä neurologian erikoisalakohtaisen palvelun yhden vuoden vähimmäisaikaa.
  • Koulutuksen vastuuhenkilö tekee jokaisen koulutukseen hakeutuvan kanssa kirjallisen koulutussuunnitelman, ennen kuin koulutettava hyväksytään koulutusohjelmaan.

Poikkeuspäätös koskee sekä neurologian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia koulutettavia että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia.

 

Alueellisen neuvottelukunnan 9.12.2014 antama puoltava lausunto
Dekaanin päätös 22.12.2014

 

Viimeksi päivitetty: 2.6.2016