Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeuttikoulutus on yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään täydennyskoulutuksena. Valtionneuvoston asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (A1120/2010 voimaan 31.12.2011) mukaan psykoterapeuttikoulutusten järjestämisvastuu siirtyi yliopistoille. Asetusta sovelletaan kaikissa vuonna 2012 ja sen jälkeen alkavissa psykoterapeuttikoulutuksissa. Asetuksen mukaan psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen. Järjestävällä yliopistolla tulee olla psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopisto ottaa opiskelijat psykoterapeuttikoulutukseen. Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntää hakemuksesta suoritetun koulutuksen jälkeen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Psykoterapeuttikoulutus järjestetään täydentävien opintojen keskuksen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Lääketieteellinen tiedekunnan tehtävänä on mm. huolehtia koulutuksen laadusta ja sisällöstä, hyväksyä psykoterapeutin koulutuksen opetussuunnitelmat, hyväksyä opiskelijavalinta sekä antaa todistukset suoritetusta koulutuksesta.

Täydentävien opintojen keskus vastaa mm. koulutusohjelmien ja opetussuunnitelmien toteuttamisesta, ja koulutuskokonaisuuden toimivuudesta, rekrytoi kouluttajat, kirjaa opiskelijat ja opintosuoritukset Oodiin ja vastaa opiskelijapalautteen keräämistä.

Lisätietoja koulutuksesta täydentävien opintojen keskuksesta osoitteesta

http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

 

Viimeksi päivitetty: 4.11.2016