Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä 2018

046015J Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä

 

Osallistujat perehtyvät suomalaiseen terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään, terveydenhuollon johtamiseen, terveys- ja sosiaalitoimen yhteistyöhön, KELA:n rooliin sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa sekä potilaan asemaan ja lääkärin ammatinharjoittamisen ohjaukseen ja valvontaan.
 

Järjestäjä:

PPSHP Perusterveydenhuollon yksikkö ja lääketieteellinen tiedekunta, yleislääketieteen oppiala

 

Aika: alustava aika syyskuu 2018

Paikka: Lääketieteellinen tiedekunta, Oulu

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittaville lääkäreille. 

Laajuus:

16 tuntia

Suorittaminen:

Alustavasti: Ennakkotehtävä. Osallistuminen molempiin koulutuspäiviin. Arviointilomakkeen palauttaminen.

Kirjallisuus ja ennakkotehtävät: ks. Liite
 

Ilmoittautuminen: 1.5. - 30.8.2018

Koulutukseen ilmoittaudutaan WebOodissa. Huomaathan, että sinun tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi, jotta voit ilmoittautua koulutukseen ja osallistua siihen.

 

Muiden yliopistojen yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta paperisella JOO-hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin osoitteeseen Lääketieteellinen tiedekunta, ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto. Huom! JOO-opinto-oikeuden saaneiden tulee myös ilmoittautua koulutukseen WebOodin kautta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

 

 

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 11.1.2018