HOPS

Yliopiston palvelut

Yleistä

Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kuuluu ensimmäisen vuoden pakolliseen Orientoiviin opintoihin. Opiskelija suunnittelee - omaopettajan tai muun vastaavan ohjaajan tukemana - opintonsa WebOodiin, mahdollisesti alla olevaa lomaketta apuna käyttäen. Valmiin suunnitelman hyväksyy koulutusohjelman amanuenssi.

Opiskelija seuraa itse HOPS:insa toteutumista, mutta sitä seurataan myös lukukausittaisissa, henkilökohtaisissa omaopettajatapaamisissa. Maisterivaiheessa tärkeä HOPSissa tehtävä valinta on oman tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehdon (sv) valinta, koska tietty sv voi vaatia tiettyjä opintojaksoja.

  • HUOM: Suunnitelmaa voi muuttaa opintojen aikana.

HOPSin avulla opiskeluun tulee määrätietoisuutta, ja sen sähköisellä versiolla tuleville opintovuosille saa jopa valmiin lukujärjestyksen Lukkari-portaalista.

Opiskelijoiden, jotka eivät ole tehneet HOPSia opintojen alussa, kannattaa se kuitenkin tehdä ennen valmistumiseen liittyvää opintojen koostamista, koska myös heillä HOPS tukee opintojen onnistunutta läpivientiä.

Koulutusohjelmakohtaista tietoa

Biologia

Fysiikka

Kemia

Maantiede

  • Orientoivat opinnont 790050Y
  • Sekä LuK- että FM-vaiheen HOPS tehdään Weboodissa.

Matematiikka

  • Orientoivat opinnon 800008Y
  • Suunnittelulomakkeet LuK- ja FM-vaiheisiin
  • Vuonna 2010 tai aikaisemmin aloittaneet opiskelijat tekevät LuK-vaiheen HOPSin täällä. Huom. FM-vaiheen HOPS-tehdään weboodissa.

 

Viimeksi päivitetty: 29.12.2015