Organisaatio

Dekaani

Luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina toimii Maarit Järvenpää.

Rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaa kuultuaan.

Dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Dekaani vastaa yliopiston strategian, henkilöstösuunnittelun ja budjetoinnin toteutumisesta tiedekunnassa sekä tiedekunnan laadunhallinnasta. Dekaani toimii tiedekuntahallituksen puheenjohtajana ja nimittää tiedekunnan koulutustoimikunnan koulutuksen laadun ja kehittämisen tueksi. Dekaani päättää tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi.

Johtoryhmä

Dekaani asettaa johtamisen tueksi tiedekunnan johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään.

Koulutusdekaani ja koulutustoimikunta

Tiedekunnan koulutustoimikuntaa johtaa koulutusdekaani Saana-Maija Huttula.

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat sekä arvioida koulutustoiminnan laatua.

Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntaneuvoston tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä (johtosääntö 27§).

Koulutustoimikunnan jäsenet
Yliopistonlehtori Saana-Maija Huttula (puheenjohtaja)
Prof. Jan Hjort (MAAN)
Yliopistonlehtori Pekka Salmi (MATEM)
Yliopistonlehtori Seppo Alanko (FYSIK)
Yliopistotutkija Annamari Markkola (BIOL)
Johtava koulutusasiantuntija Katri Suorsa (sihteeri)
Opiskelija Veera Hiltunen
Opiskelija Ina Hourula

 

Hallintopäällikkö

Luonnontieteellisen tiedekunnan hallintopäällikkönä toimii Tiina Pääkkönen.

Hallintopäällikön työtehtäviin kuuluvat talous- ja henkilöstöasiat sekä palkkaus- ja työehtosopimusasiat. Hallintopäällikkö toimii esittelijänä myös talous- ja henkilöstöasioissa dekaanin ja tiedekuntahallituksen päätöksissä.

Hallintopäällikkö osallistuu erilaisiin yliopiston sisäisiin ja myös yliopiston yhteistyöorganisaatioiden työryhmiin sekä vastaa ajantasaisen tiedon välittymisen tiedekuntaan. Hallintopäällikkö on mm. HR-ohjaustiimissä ja tutkijatyönantajien HR-strategian ohjausryhmässä.

Tiedekuntahallituksen jäsenet

Professorit

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Dekaani, professori Maarit Järvenpää  
Professori Marko Huttula Koulutusdekaani, professori Matti Alatalo
Professori Jari Oksanen Professori Mikko Sillanpää
Professori Jarmo Rusanen Professori Jarkko Saarinen

 

Henkilökunta, muut kuin professorit

Jäsen Varajäsenet
Yliopistotutkija Laura Kvist 1. Yliopistonlehtori Pekka Salmi
Akatemiatutkija Ville-Veikko Telkki 2. Koulutussuunnittelija Katri Suorsa
Laboratorioinsinööri Mika E. Virtanen 3. Projektisuunnittelija Reima Rönkkö

 

Yliopiston ulkopuoliset jäsenet

Jäsen
Fyysikko Esko Herrala
Apulaisrehtori Pasi Konttinen
Professori Katri Kärkkäinen

 

Opiskelijat

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Juha Oksanen Rosa-Maria Haapala
Anniina Pyhäjärvi Eva Taivalsaari
Inkeri Sairanen  

 

Johtava koulutusasiantuntija

Tiedekunnan johtavana koulutusasiantuntijana toimii Katri Suorsa.

Johtava koulutusasiantuntija koordinoi opetussuunnitelmatyötä ja toimii koulutustoimikunnan sihteerinä. Lisäksi hän on esittelijänä dekaanin ja koulutusdekaanin päätöksissä, jotka koskevat koulutusta, opetusta ja suoritettavia tutkintoja. Johtava koulutusasiantuntija on tiedekunnan opiskelijavalinnan vastuuhenkilö. Yhteistyö eri yksiköiden kanssa sekä opiskelijan oikeusturva-asiantuntijana toimiminen kuuluvat johtavan koulutusasiantuntijan työnkuvaan.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.1.2018