LYNET

Pohjoiset ja arktiset mahdollisuudet sekä haasteet niiden hyödyntämiselle ovat nousemassa yhä näkyvämpään ja merkittävämpään yhteiskunnalliseen rooliin ja keskusteluun. Pohjoiset alueet ovat kytkeytyneet mukaan monialaisiin - osin hyvinkin nopeisiin - globaaleihin muutoksiin.

Valtion tutkimuslaitosten Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET ja Oulun yliopisto ovat käynnistäneet vuoden 2016 alussa yhteisen toimintaohjelman, jossa ratkotaan etenkin pohjoisia ja arktisia ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimuskysymyksiä sekä edistetään tutkijakoulutusta ja tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä. Toiminta perustuu jo vuosituhannen vaihteessa aloitettuun NorNet-verkostoyhteistyöhön.

Pohjoinen toimintaohjelma 2016-2018 perustuu kahteen toimintalinjaan: tutkimusyhteistyöhön ja infrastruktuuriyhteistyöhön. Hallinto- ja tieteenalarajat ylittävää tutkimusyhteistyötä toteutetaan yhteisillä hankkeilla ja tutkimuskokonaisuuksilla, yhteisillä tutkijaviroilla ja tutkijakoulutuksella. Yhteistutkimusta edistetään ja suunnataan pohjoisiin erityiskysymyksiin, joita ovat: ekosysteemimuutokset pohjoisessa, pohjoinen biotalous ja ilmastonmuutoksen hallinta, ihmisen hyvinvointi pohjoisen yhteiskunnallisessa murroksessa sekä informaatioteknologian sovellutukset ja mahdollisuudet luonnonvara- ja ympäristöalalla.

Verkostoyhteistyön ohella toimintaohjelmalla edistetään yhteenliittymän valtakunnallisia tavoitteita osaamiskeskittymien ja tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäytön kehittämiseksi. Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle on muodostunut Luken ja SYKEn toimitilat yliopistoon yhdistävä Ympäristötietotalo. Samalla kampuksella toimivat myös VTT ja Evira.