Monitieteinen osaamisyhteisö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta yhdistetään  valtion tutkimuslaitosten elinkeinoja tukevan tutkimuksen, yliopiston opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän sekä viranomaisten neuvonnan ja päätöksenteon tarpeita.

Tutkimukselliset teema-alueet ovat pohjoiset erityiskysymykset:

  • Ekosysteemimuutokset pohjoisessa – systeemien perustoiminta ja vuorovaikutukset
  • Biotalous – pohjoisen mahdollisuudet ja ilmastonmuutoksen hallinta
  • Ihmisen hyvinvointi pohjoisessa – yhteiskunnallinen murros ja luonnonvarojen käyttö
  • Informaatioteknologian sovellutukset ja mahdollisuudet ympäristö- ja luonnonvara-alalla

Tutkimusyhteistyön tavoitteena on rakentaa monitieteinen alan osaamisyhteisö tuomalla yhteen Lynet-tutkimuslaitosten ja Oulun yliopiston tutkimusyksiköiden tutkijakuntaa tutkimushankkeisiin ja sitä kautta syvempään yhteistyöhön. Ohjelmakauden aikana pyritään käynnistämään ja resurssoimaan alan yhteinen pohjoinen/arktinen tutkimusohjelma tai hankesalkku. Tutkimustoimintaa aktivoidaan samalla valtakunnallisiin Lynet-toimintoihin.

Täydentävän rahoituksen hankintaa edistetään järjestämällä hankkeistustyöpajoja ja rahoittajatapaamisia. Hankeaktivoinnilla tähdätään yhteishankkeiden kokoamiseen, joissa yhdistyy Lynet-laitosten ja Oulun yliopiston tutkimusyksiköiden toisiaan täydentävää osaamista.

Tutkimustoiminnan edistämisessä hyväksi havaittu käytäntö toimintaohjelmaa edeltäneessä NorNet-yhteistyössä on ollut professoritiimi. Professoritiimin muodostavat yhteisprofessorit ja toimijoiden nimeämät professorit/senioritutkijat. He toimivat yliopiston ja tutkimuslaitosten rajapinnassa pystyen monipuolisesti edistämään laadukasta tutkimusta ja yhteistyön eri tavoitteita. Professoritiimin toiminta on osa toimintaohjelman toteuttamista ohjaavan ja seuraavan yhteistyöryhmän toimintaa.  Mahdollisuuksien mukaan käynnistetään uusia yhteisvirkoja/-toimia.

Tutkijakoulutuksella tulevaisuuden osaajia

Tutkijakoulutusyhteistyön tavoitteena on Lynet-laitosten ja Oulun yliopiston tutkimusyksiköiden ja -yhteisöjen sekä tohtoriohjelmien yhteisten tutkijakoulutusaktiviteettien (tutkijakoulutuspaikat, yhteinen koulutus) edistäminen, tutkijaurien edistäminen yhteisillä hankkeilla ja resurssipanostuksilla sovittujen pohjoisten erityiskysymysteemojen puitteissa. Tavoitteena on kasvattaa pohjoisiin kysymyksiin erikoistuneita tutkijasukupolvia sekä tutkijaurien edistäminen siten, että tutkijat ovat käytännön kautta tottuneita tekemään tutkimusta yhdessä tiede- ja organisaatiorajoista riippumatta. Tutkijauran edistäminen otetaan huomioon hankerekrytoinneissa ja mahdollisia yhteisvirkoja/-toimia perustettaessa. Tutkija voi pätevöityä ja kehittää osaamistaan työskentelemällä uran eri vaiheissa välillä yliopistossa ja välillä tutkimuslaitoksessa.

Pohjoisen toimintaohjelman puitteissa jatketaan sujuvaa tohtorikoulutusta edistävää yhteistyötä. Oulun yliopiston Thule-instituutista koordinoidaan ympäristö- ja luonnonvara-alan tohtoriohjelmaa osana Oulun yliopiston tutkijakoulua (UniOGS). Tohtorikoulutuspaikkoja avataan UniOGS aikataulutuksen mukaisesti ja niihin kannustetaan hakemaan myös tutkimuslaitosten puolelta. Tohtoriohjelmien kurssitarjonnan suunnittelua ja toteutusta tehdään ja yhteensovitetaan yhteistyössä Lynet-laitoksissa opinnäytetöitä ohjaavien tutkijoiden kanssa.

Väitöstiedotteita 2015-2016:

 

 

 


 

 

 

Viimeksi päivitetty: 6.9.2016