Kuva: Jouko Inkeröinen

Lynet-yhteenliittymän tutkimuslaitokset ja toiminnan tavoitteet

Oulun yliopiston ja Lynet-yhteenliittymän välisellä yhteistyöllä edistetään kokonaisvaltaista, vaikuttavaa ja monitieteistä lähestymistapaa ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimuskysymyksiin, organisaatioiden yhteistä hankkeistusta sekä infrastruktuurien yhteiskäyttöä.

Pohjoinen toimintaohjelma 2016-2018 on Lynet-yhteenliittymän ja Oulun yliopiston yhteinen tutkimus- ja infrastruktuuriohjelma, joka tukee kansallisia ja alueellisia tutkimus- ja koulutusjärjestelmän kehittämistavoitteita. Toimintaohjelman tavoitteena on Oulun yliopiston ja Lynet-tutkimuslaitosten välisten yhteistyömahdollisuuksien konkretisoiminen käytännön toimiksi.

Lynet -yhteenliitymään kuuluu seitsemän julkista tutkimusorganisaatiota, joissa työskenteleen yhteensä 5000 henkilöä. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi useilla Lynet-organisaatioilla on viranomais- ja asiantuntijatehtäviä. Monipuolinen Lynet-yhteistyö vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta ja tehostaa toimintaa. Lynetin järjestämissä tilaisuuksissa tutkijat ja asiantuntijat jalostavat tutkimusideoita, vaihtavat kokemuksia ja oppivat toisiltaan. Yhteistyö laboratorioiden ja muiden infrastruktuurien sekä palveluiden kesken lisää toiminnan tehokkuutta. Tietoaineistot ovat Lynet-organisaatioiden keskeistä pääomaa. Niiden tuottaminen, jalostaminen ja jakelu ovat keskeisiä yhteistyön muotoja. Yhteistyö mahdollistaa myös vahvemman vaikuttamisen kansalliseen ja kansainväliseen tiedepolitiikkaan sekä T&K-rahoituksen valmisteluun. Hyviksi todettuja toimintamuotoja ovat tutkijatilaisuuksien lisäksi mm. koulutukset, laboratorioiden yhteishankinnat, yhteiset luonnonvara- ja ympäristöseurannat sekä tutkimusta tukevan henkilöstön vertaisverkostot.

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016