Seminaarimateriaalit

Tällä sivulla julkaistaan pidettyjen seminaarien ja projektitapahtumien materiaaleja.

  • Datan visualisoinnilla vaikuttavuutta - työpajojen 4.4. ja 22.4. 2016 esitykset

http://www.lynet.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tilaisuuksia_ja_tapahtumia/Datan_visualisoinnilla_vaikuttavuutta__L(38697)

  • Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa- IMPERIA LIFE-hankkeen yhteenveto 2015

http://imperia.jyu.fi/tuotokset/SYKEra_39_2015_IMPERIA_raportti_lopullinen_res200.pdf

  • SER2014 European Conference of Ecological Restoration -konferenssin (elokuu 2014)

pääesitelmät: http://www.ser2014.org/plenary-speakers

  • Pohjoiset suurhankkeet ja ympäristövaikutusten arviointi 26.-27.11.2013

- yFORUM symposiumin esitykset: http://www.oulu.fi/nornet/yforum2013

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.9.2016