Kuva: Oili Tarvainen, Luke

Yhteinen laboratorio ja Ympäristötietotalo

Laboratorioyhteistyö

Ympäristöanalytiikka -tutkimusteema ja laboratorioyhteistyö ovat olleet pitkään ympäristö- ja luonnonvara-alan yhteistoiminnan peruselementtejä Oulun alueella. SYKEn ja Luken Oulun laboratoriot toimivat Lynet-laboratoriotiloissa Ympäristötietotalon yhteydessä. Yhteinen Lynet-laboratorio on luonut yhteistyötä laboratoriotyön käytännön tasolle. Kustannussäästöjä on saatu jakamalla tiloja ja laitteistoja sekä niistä syntyviä kustannuksia. Laboratorioyhteistyötä on tavoitteena laajentaa kehittämällä yhteiskäyttöä Oulun yliopiston laboratorioiden ja Lynetin Oulussa toimivien laboratorioiden tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Yhteistyön lähtökohtana on mahdollistaa laadukkaan ja monipuolisen laitekannan ylläpitäminen ja yhteiskäyttö, mahdollisesti yhteiset strategiset laitehankinnat sekä tukipalvelut infrastruktuurin ylläpitämisessä. Yhteisellä laboratoriotyöryhmällä edistetään tiedonkulkua ja sovitaan käytännöt laboratorioyksikköjen yhteistyön syventämiseksi.

Ympäristötietotalon kehittäminen Lynet-toimipaikkana

Tuloksekkaaseen tutkimusyhteistyöhön tarvitaan toimivien verkostojen ohella myös tutkijoiden arkipäivän yhteisöllisyttä: jokapäiväisiä kohtaamisia, tiedonvaihtoa ja saavutettavuutta. Hyvät puitteet tähän luo Ympäristötietotalo Oulun yliopiston yhteydessä. Ympäristötietotaloon sijoittuvat Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen Oulun toimipaikat sekä Lynet-laboratorio. Lisäksi samalle kampusalueelle sijoittuvat Eviran ja VTTn Oulun toimipaikat. Pohjoisen toimintaohjelman yhtenä tavoitteena onkin kampusyhteistyön toiminnallinen kehittäminen.

Ympäristötietotaloa kehitetään Lynet-toimipaikkana, joka profiloi samalla yliopiston ja tutkimuslaitosten kampusyhteistyötä. Lynetin puitteissa järjestettäviin tapahtumiin järjestetään virtuaaliyhteys Ympäristötietotalosta aina, kun se on aiheen kannalta relevanttia. Näin lisätään tutkijoiden mahdollisuutta osallistua Lynet-tapahtumiin riippumatta järjestämispaikasta. Ympäristötietotalon toiminnallista kehittämistä jatketaan mm. yhteisten seminaarien ja tutkijatapaamisten järjestämisellä sekä talon tutkijoiden yhteisöllisyyttä edistävillä henkilöstötapahtumilla.

Oulun yliopiston yhteyteen Linnanmaalle muodostui 150 henkilön tutkijayhteisö vuonna 2011, kun MTT, Metla ja RKTL sekä SYKE muuttivat toimipaikkansa samaan rakennukseen  Oulun yliopiston Thule-instituutin kanssa. Rakennus nimettiin samalla Ympäristötietotaloksi. Ympäristötietotalon käyntiosoite on Paavo Havaksen tie 3. Eviran Oulun toimipaikka sijaitsee myös samalla kampusalueella Teknologiakylässä Elektronikkatie 5:ssä.
Talossa tehtävää tutkimusta esittelevät Oulun Yliopiston Aktuumi-lehden numero 2/2013 ja kevään 2013  NorNet-lehti.

 

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016