Tutkimus: Sote-lähipalvelut voidaan uudistaa ja turvata

Oulun yliopiston geoinformatiikan tutkimusryhmän laaja analyysi sosiaali- ja terveyspalveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuudesta ja palveluverkon alueellisista muutostarpeista on valmistunut. Sitran toimeksiannosta tehdyn ”Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025” -tutkimuksen tehtävänä on tuoda näkemyksiä valtakunnallisen sote-uudistuksen päätöksentekoon.

Oululaismaantieteilijöiden palveluverkkoanalyysissa on arvioitu väestön alue- ja ikärakenteen sekä siten myös sote-palveluiden tarpeiden ja saavutettavuuden muutoksia vuoteen 2025 mennessä. Tutkimuksen mukaan sote-lähipalvelut on saavutettavuuden näkökulmasta mahdollista toteuttaa nykyistä suppeammalla palveluverkolla, kun huomioidaan eri alueiden väestöpohja ja otetaan käyttöön uusia palvelumalleja.

Suurimmat muutospaineet ovat tiheän palveluverkon alueella etelässä. Pohjoisen harvaan asutuilla alueilla palveluissa ei ole enää juuri karsittavaa.

Palveluja on mahdollista täydentää ketterillä palvelumalleilla ja asiakkaiden entistä aktiivisemmalla roolilla digitalisaation ja kehittyvän logistiikan mahdollistamana. Uudenlaisia toimintamalleja ja palveluita ovat esimerkiksi erilaiset omahoitoratkaisut kuten verkossa toimiva virtuaaliklinikka, mobiilipalvelut sekä oman terveydentilan mittaamisen yleistyminen, verkkovälitteiset etälääkäripalvelut sekä uudenlaiset, liikkuvat palvelupisteet.

Tutkimuksen tehneeseen geoinformatiikan tutkimusryhmään kuuluivat Tiina Lankila, Ossi Kotavaara, Harri Antikainen, Tommi Hakkarainen ja Jarmo Rusanen. Ryhmä on keskittynyt erityisesti terveysmaantieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoja:

Sitra 10.3.2016: Vanhaan soteverkkoon takertuminen rapauttaisi lähipalvelut

Oulun yliopisto, maantieteen tutkimusyksikkö: Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025 (Oulu 2016)

Viimeksi päivitetty: 11.3.2016