Kesäopinnot 2016

Kesäopinnot

Oulun yliopisto tarjoaa opetusta myös tulevana kesänä. Opetusta järjestetään tavallisen opetuskauden ulkopuolella, toukokuun puolivälistä elokuun loppuun. Kesäopintoja järjestetään Oulun yliopiston tiedekuntien, avoimen yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toimesta. Osa kesäyliopiston tarjonnasta on maksutonta perustutkinto-opiskelijoille (tieto tästä ko. kokonaisuuden tai opintojakson kuvauksessa). Lisätietoa yliopiston tiedekuntien ja kesäyliopiston opintotarjonnasta löytyy täältä.

Maantieteen opinnoista kesällä tarjotaan tenttejä. Tentit on lueteltu alla ja ne järjestetään tenttiakvaariossa. Opiskelijan on sovittava viimeistään toukokuussa vastuuopettajan kanssa, että hän aikoo tehdä ko. tentin kesän aikana. Opettajan kanssa sopiminen on tärkeää, koska muuten opiskelija voi jäädä ilman tenttikysymyksiä. Tenttiakvaario on suljettu 23.6.-15.8., muina aikoina tentin tekeminen on mahdollista. Lisätietoja tenttiakvaariosta löytyy täältä.

Maantieteen kesällä tarjottavat tentit/rästitentit:

790152P Johdatus maantieteeseen tieteenalana (Jan Hjort ja Joni Vainikka)

790141P Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi (Eeva-Kaisa Prokkola)

790101P GIS-perusteet ja kartografia (Jarmo Rusanen)

790102P Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen (Jan Hjort)

790104P Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen (Cadey Korson)

790322A Maantieteellinen tieto ja tutkimus (Janne Alahuhta, Anssi Paasi ja Eeva-Kaisa Prokkola)

790106A Alue, kulttuuri ja yhteiskunta (Anssi Paasi)

790350A Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat (Juho Luukkonen)

792301A Talousmaantiede ja sen sovellukset (Juho Luukkonen ja Kaj Zimmerbauer)

790350A Kulttuurimaantieteen erityisteemat (Anssi Paasi)

790340A Globaali kehitysproblematiikka (Jarmo Rusanen)

790346A  Korvaava kirjatentti (LM-ET) (Terhi Ala-Hulkko)

790347A Kirjatentti (Tuomo Alhojärvi)

790348A Korvaava kirjatentti (KM-ET) (Tuomo Alhojärvi)

790349A Maapallon aluemaantiede (Janne Alahuhta)

791635A Fennoskandia luonnonmaantiede (Janne Alahuhta)

79169S Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät maantieteessä (Joni Vainikka ja Terhi Ala-Hulkko)

791627S Aluemaantieteellinen teoria ja käytäntö (Anssi Paasi)

791610S Lopputentti (Professorit)

791637S Erikoistumisjakso (Professorit)

Viimeksi päivitetty: 19.4.2016