Apuopettajuutta keväällä 2016

Keväällä 2016 on opiskelijoilla mahdollisuus apuopettajana toimimiseen tiettyjen matematiikan ja tilastotieteen kurssien laskuharjoituksissa. 
 
Apuopettajana toimimisella voi suorittaa seuraavat opintojaksot
 
1) Tuutorointi (2-5 op)
Tuutorointikurssille  osallistuvat opiskelijat saavat 2-5 opintopisteen opintosuorituksen apuopettajatoiminnasta. Kurssi on suunnattu kaikille matematiikan opiskelijoille 2.  vuosikurssista ylöspäin. Tuutorointikurssi (2-5op) sisältyy matematiikan aineopintoihin.
 
2) Aineenopettajan erikoistyö: harjoittelu (2-3op)
Aineenopettajan erikoistyön osion harjoittelu  voi suorittaa apuopettajuudella kuten Tuutorointikurssin mutta vaadittavat tuntimäärät hieman poikkeaa. Aineenopettajan erikoistyö – harjoittelu (2-3op) sisältyy matematiikan aineenopettajan syventäviin opintoihin.
 
Apuopettajana toimiminen
 
Voit toimia apuopettajana tiettyjen matematiikan kurssien laskuharjoituksissa. Apuopettajia tarvitaan ainakin Analyysin perusteet kauppatieteilijöille,  Johdatus tilastotieteeseen ja Tilastotieteen jatkokurssi  –kurssien laskuharjoituksiin.  Apuopettajatoiminnassa ohjaustunteja on seuraavasti:
  • Tuutorointi 2-5 op (ainekurssi):  20-50 tuntia
  • AO-erikoistyö, harjoittelu 2-3 op (syventävä):  24-36 tuntia
Apuopettajien tehtävänä on auttaa kurssilaisia harjoitusten laskutehtävissä sekä tarkistaa opiskelijoiden tekemiä tehtäviä.
 
Ilmoittautumisia pikimmiten
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Kari Myllylälle (kari.myllyla@oulu.fi, huone M338).
 

Viimeksi päivitetty: 12.1.2016