Päävalikkoon!
To Main menu!

 

Uutisia pohjoisen luonnosta 1.1. - 31.5.2001
News from the northern nature
1.1. - 31.5.2001

Jos Sinulla on uutisia pohjoisen luonnosta, lähetä viesti minulle!
If You have some naturenews from the north, please, send those to me!
Sähköposti/e-mail: paavo.havas@oulu.fi

 

Kaleva 1.1.01, pääkirjoitus: Peura pelastettava. Metsäpeura on uhanalainen laji ja siksi sen rotupuhtaudesta pitää huolehtia jatkossakin.

Kaleva 8.1.01, Pekka Rahko: Kosteikot arvossaan. Pohjoisen Suomen arvokkailla lintuvesillä pesii kymmeniä kosteikoille tyypillisiä lintulajeja tuhansien parien voimin. Tuore raportti kertoo suojeluverkoston säilyttäneen merkityksensä perustamisensa jälkeen.

Kaleva 8.1.01, Pekka Rahko: Pienet kasviesiintymät elävät uhattuina.

Kaleva 13.1.01, Heikki Ketola: Kallioluomassa ennätystuhot. Rajapaliskuntiin vaaditaan karhun kevätmetsästystä. Pedot tappaneet runsaasti poroja.

Kaleva 13.1.01, Heikki Ketola: Pikkupetoja paljon pohjoisessa.

Kaleva 14.1.01, Leo Mäkinen: Kolarin asema puolustautuu. Metsänrajametsien tutkimuksesta rakennetaan yhtä pelastusrengasta.

Koillissanomat, verkkolehti 12.-14.1.01: Tuomo Pirttimaa: Kuusamon satelliittikotkat lähteneet muutolle.

Koillissanomat, verkkolehti 12.-14.1.01: Kuusamon kotkien olinpaikasta ei tietoa.

Helsingin Sanomat 14.1.01, Tapio Mainio: Liito-orava uhkaa vesittää UPM:n tonttikaupat. Kajaanin Karoliinanlehtoon rakennettaisiin omakoti- ja rivitaloja.

Kaleva 19.1.01, STT: Radiolähetin toi uutta tietoa norpasta. Paikkauskollinen saimaannorppa syö roskakalojakin.

Kaleva 22.1.01, pääkirjoitus: Pelissä metsämaine. Metsälaissa arvokkaiksi luontokohteiksi määriteltyjen alueiden hakkaaminen on vastuutonta.

Kaleva 22.1.01, Tuomo-Juhani Tapio: Vanhat ohjelmat valmiiksi. Uutta suojeltavaa haetaan jo Pohjois-Pohjanmaan rannikkometsistä. (Artikkeli luonnonsuojeluohjelmien toteutumisesta).

Kaleva 25.1.01, Aimo Kajava: Routaa harvinaisen vähän. Pohjoisen metsille leuto talvi ei kuitenkaan aiheuta nopeita muutoksia.

Kaleva 26.1.01, Aimo Kajava: Kitkan muikku kutistunut. Runsastunut kalakanta kääpiöityi niin pieneksi, ettei sitä kannata enää pyytää.

Kaleva ja Kaleva.plus, 28.1.01, Tuomo-Juhani Tapio: Luontokohteet tärkeysjärjestykseen. Pohjois-Pohjanmaan niukat kunnostusrahat vain tärkeimpiin kohteisiin.

Lappin Kansa, 28.1.01, Anne Toivonen: Kaikki valtion metsät kartoitettu Kittilässä. Suunnittelun tavoitteena on alueen biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen sekä metsien eri käyttömuotojen tarpeiden yhteensovittaminen.

Lappin Kansa, 28.1.01, Paula Hakala: Luosto kehittyy ja tekee tulevaisuusohjelmaa. Kansallispuiston perustaminen Luostolle näyttää aika varmalta.

Koillissanomat, 28.1.01, STT: Suurpetotutkija Ilpo Kojola hyväksyy susien ampumiset.

Kaleva 5.2.01, Pekka Helo: Haaska kuuluu luontoon. Talviset haaskat ovat monille eläimille ratkaiseva tekijä kylninnästä vuodenajasta selviytymiseksi. Haaskalla on ottajansa karhusta ja ahmasta korppiin ja kuukkeliin.

Kaleva 7.2.01, Riitta Korkeakivi: Naturan kiistakohdat yhä pöydälle. Esitystä Iijoen ja Kiiminkijoen suistoista sekä Tornionjoesta ei tehty vieläkään.

Kaleva 7.2.01, Liisa Laine: Pedot tuttuja etelärajoillakin. Susijahtiin on otettu tuntumaa Kiimingin paliskuntaa myöten.

Kaleva 13.2.01, Siina Välimaa: Suojeltavaa löytyi 130 000 hehtaaria. Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun lopputulos rinnastuu laajempiin suojeluohjelmiin.

Kaleva 19.2.01, Pekkka Rahko: Sudet tähtäimessä. Tutkijat lisäävät radioseurantaa.

Kaleva 19.2.01, Pekka Rahko: Pyy karttaa männiköitä. Nuori sekametsä toimii kulkuväylänä.

Kaleva 22.2.01, Voitto Mäntyniemi: Karjalan taimenille elvytysohjelma. Kuusamoni itävesien hoitoon halutaan kymmenen miljoonaa.

Kaleva 28.2.01, Tuomo Ylihuttula: Tornionjoen kohtalo avoin. Hassi luottavainen vesistöalueen säilyttämisessä Natura-suojeluesitykseen.

Kaleva 1.3.01, Arto Murtovaara: Rauhoituksen haku säikäytti. (Tämän hetken tilanne Raahen saaristoalueen suojelussa.)

Lapin Kansa 1.3.01, Seppo Savolainen: Luonnontuoteala tähtää tosissaan teollisuuteen.

Pohjolan Sanomat 1.3.01, Anitta Salmi: Luonnontuotteille luodaan uutta teollista kysyntää.

Kaleva 5.3.01, Pekka Helo: Luontokuvalle aitoustakuu. Muutoksia (kuvaan) voi tehdä, kun niistä ilmoittaa. Kuluttajasuojalakikin edellyttää aitoutta.

Kaleva 5.3.01, Pekka Helo: Tienpiennar ei korvaa niittyjen suojelua. (Uutinen FM Päivi Tikan väitöskirjan tuloksista.)

Kaleva 9.3.01, Riitta Korkeakivi: Tornionjoki mukaan naturaan.

Lapin Kansa 12.3.01, Sirpa Karjalainen: Naalityöryhmä teki lupaavia havaintoja Käsivarressa. Asko Kaikusalon, Tapani Vartiaisen ja Urho Viikin naalityöryhmällä oli kerrottavana hyviä uutisia. Kolmipäiväisen maastoretken aikana Käsivarren alueella oli havaittu tuoreita naalin jälkiä ja, mikä parasta, kahden naalin jäljet näyttivät kulkevan rinnakkain samaan suuntaan.

Kaleva 15.3.01, Veikko Isomursu: Avohakkuita lisää Lapissa. Pohjoisen puunkorjuuseen kaavaillaan reilun 10 prosentin kasvua.

Kaleva 19.3.01, Riitta Taulavuori: Oulussa asuu 950 sorsaa.

Kaleva 19.3.01, Helena Sahavirta: Kääväkäs ei ole turha eliö. Inarissa arvokkaita kääpäalueita.

Kaleva 19.3.01, Pekka Rahko: Metsokanta käy kukkovaltaiseksi.

Kaleva 19.3.01, Pekka Helo: Havupuissa niukasti siemeniä. Kävynpurijoilla ankara nälkäkevät suurimmassa osassa maata.

Kaleva 25.3.01, Merja Aakko: Siuruanjoki on surkeassa kunnossa.

Kaleva 31.3.01 (Viikko Kaleva), Erkki Vilpa: Iijoen arvokas suistoalue. Suiston lietetataralue on ehdolla Natura-verkostoon.

Kaleva 2.4.01, Veikko Isomursu: Linnut voivat kaataa Vuotoksen. EU:n lintudirektiivi horjuttaa Vuotoksen miljardihanketta.

Kaleva 2.4.01, Pekka Rahko: Hakkuut haitaavat maakiitäjäisiä.

Kaleva 3.4.01, Kirsi Haapea: Riistapiiri siirtäisi sudet. Kainuun riistapäällikkö Jukka Keränen kannnattaa edelleen maakunnan susien siirtämistä (Suomenselälle).

Kaleva 5.4.01, Matti Herva: Made on pohjoisen luonnonvara.

Kaleva 7.4.01, Mikko Kurttila: Alue-ekologista suunnittelua yksityismetsiinkin. (perustuu kirjoittajan väitöskirjaan, joka julkistettu 6.4.01 Joensuun yliopistossa.)

EcoNet News 7.4.01: Climate Protest Floods White House. More than 50,000 angry citizens from all over the world have "flooded" the White House with e-mails, as a part of a Friends of the Earth protest over Bush's climbdown on the UN climate treaty (the Kyoto Protocol). The number of protest mails is now running at over 10,000 a day. Read More... http://headlines.igc.apc.org:8080/enalerts/986511977/index_html

Helsingin Sanomat 8.4.01, Tapio Mainio: Tunturiylängöt ovat yhä vailla puustoa. (Kuvaus tunturimittarin tuhoista Lapissa 1964-67). Kuvaan liittyvä kartta on tässä ohjelmassa!

Helsingin Sanomat 13.4.01, Tapio Mainio: Tenojoesta saatii Suomen puolella kaikkien aikojen lohisaalis. Tenosta nousi viime vuonna kaikkiaan 216 tonnia lohta.

Kaleva 20.4.01, Hanna Kuusiluoto: Syötteen liito-oraville uusia asuntoja.

Kaleva 25.4.01, Vuokko Penzin: Siitepöly herkistää ruoka-allergioille.

Helsingin Sanomat 29.4.01, Tapio Mainio: Petojen epäillään tappaneen Suomussalmella viisisataa poroa. Poromiehet: Kainuun petotilanne ryöstäytynyt käsistä.

Lapin Kansa 29.4.01, Jarkko Saarinen: Lapin luontomatkailu jo miljardibisnes.

Kaleva 11.5.01, Vuokko Penzin: Punkkeja löytyy Kemistä saakka.

Kaleva 11.5.01, Heikki Ketola: Jätevedet huolena Kitkalla. (Kitkajärvi on kansainvälisesti arvokas suurjärvi).

Kaleva 12.5.01, Anne Hentilä: Lannoitus lisää hilla satoa.

Kaleva 12.5.01, Kirsi Haapea: Liito-orava viihtyy hyvin Kajaanissa.

Kaleva 14.5.01, Pekka Moliis: Susikeskustelu riistäytyi käsistä.

Kaleva 14.5.01, Pekka Rahko: Hyönteissyöjät liikkeellä.

Kaleva 14.5.01, Pekka Rahko: Ultraviolettisäteily tuhoaa vesikirppuja.

Kaleva 14.5.01, Pekka Rahko: Kioton päästörajat vaikeita Suomelle.

Kaleva 16.5.01, Veikko Isomursu: Lapin metsät huippukunnossa. (Vrt. ohjelman tietoja!)

Kaleva 16.5.01, Seppo Kangas: Ainalin arvoa ei tunneta. Haapaveden lintuvesialue kansainvälisesti merkittävä.

Kaleva 18.5.01, STT: Suo-ojitus vaikuttaa lohikaloihin (FL Anne Laineen väitöskirjatutkimus).

Kaleva 24.5.01, Veikko Isomursu: Metsähanhet tehotarkkailussa. Hanhikantojen voimakas taantuminen edellyttää toimia.

Kaleva 24.5.01, Helena Sahavirta: Mahla juoksee kevään korvalla. (Kokemuksia Utsjoelta).

Kaleva 24.5.01, Helena Sahavirta: Lohikantaa elvytetään. Tuulomajoen luonto kutsuu kalaan.

Kaleva 26.5.01, Pekka Karjalainen: Ojitus uhkasi Livojoen raakkua.

Kaleva 26.5.01, Heikki Ketola: Tiehallinto huomioi kukkatarhat. Tienvarsien arvokkaita kasviesiintymiä kartoitetaan Kuusamossa.

Viikko Kaleva 26.5.01, Kari Sonkala: Rantakurvia ei saa sotkea lietetatareen. (Oulujoen suiston luontoa).

Kaleva 28.5.01, Pekka Helo: Tunturikihut yllätivät. (Muuttoreitti Pohjanlahden kautta).

Kaleva 29.5.01, Pekka Helo: Kevään perhoset lentävät hetken.

Kaleva 30.5.01, Heidi hietala: Viileä keli ei pelasta hyttysiltä.

Kaleva 31.5.01, Anna Mikkonen: Kosteikon suojelu ei etene. Maanomistusolot ja resurssipula hidastavat Liminganlahden maiden ostoa.

Kaleva 31.5.01, Jari Niemi: Liito-oravasta tarkka luku. Kalajokilaakson kahdeksan kunnan alueella tehty jo 20 havaintoa.

 

Luontouutisia pohjoisesta (aikajärjestys):
Naturenews from north (chronological order)
:

Luontouutisia/Naturenews 2000

Luontouutisia/Naturenews 1.1. - 31.5.2001

Luontouutisia/Naturenews 1.6.- 31.12.2001

Luontouutisia/Naturenews 2002

Luontouutisia/Naturenews 2003

Luontouutisia/Naturenews 2004

Luontouutisia/Naturenews 2005

Luontouutisia/Naturenews 2006

Luontouutisia/Naturenews 2007

Luontouutisia/Naturenews 2008

Luontouutisia/Naturenews 2009

Luontouutisia/Naturenews 2010