Päävalikkoon!
To Main menu!

Metsänrajan tuntuma Isosyötteella... Puissa runsaasti tykkyvaurioita!
Close to the forest line, at Isosyöte hill... Several trees - spruces and pines - are broken by snow (so-called 'tykky'-trees).

Pohjois-Suomen luontoon kytkeytyviä tutkimuslaitoksia ja -hankkeita.
Some research institutes and projects focuse on to the nature of Northern Finland.

Koska tutkimushankeet aika ajoin muuttuvat,
esitetään tässä vain linkkejä web-sivuille, nimeämättä kaikkia hankkeita.

Since the research projects will change every now and then,
put on here
links to websites of institutes, only.

Biologian laitos, Oulun yliopisto
Department of Biology, Univ. of Oulu

Kasvitieteellinen puutarha/Oulun yliopisto
Botanical Gardens/Univ. of Oulu

Kasvitieteellinen museo/Oulun yliopisto
Botanical museum/Univ. of Oulu

Oulangan Tutkimusasema/Oulun yliopisto
Oulanka Research Station/Univ. of Oulu

Peräreren Tutkimusasema/Oulun yliopisto
Perameri Research Station/Univ. of Oulu

Thule Instituutti/Oulun yliopisto
Thule Institute/Univ. of Oulu

Arktinen Keskus/Lapin yliopisto
Arctic Centre/Univ. of Lapland
Kilpisjärven Biologinen Asema/Helsingin yliopisto
Kilpisjärvi Biological Station/Univ. of Helsinki
Lapin Tutkimuslaitos Kevo/Turun yliopisto
Subarctic Research Station Kevo/Univ. of Turku
Metsäntutkimuslaitos (METLA)
Finnish Forest Research Institute (METLA)

Maa- ja elintarviketalouden Tutkimuskeskus (MTT)
Agrifood Research in Finland (MTT)

Riista- ja kalatalouden Tutkimuslaitos (RKTL)
Finnish Game and Fisheries Research Institute (RKTL)

www.ymparisto.fi
www.Environment.fi

Konneveden tutkimuslaitos/Jyväskylän yliopisto
Konnevesi Resarch station/Univ. of Jyväskylä

Ekologian Tutkimusinstituutti/Joensuun yliopisto
Ecological Research Institute/Univ. of Joensuu