Etusivulle

In English

Opiskelijoille

Opiskelemaan yliopistoon

Tiedekunnat ja laitokset
Kirjasto

Haku
> Ilmoittautuminen Internetissä
> Ilmoittautuminen toimistossa


> Ilmoittautumismaksut
> Opintojen keskeyttäminen
> Uudelleenkirjaamismaksu

> Uudet opiskelijat 2010 
> Käyttäjätunnus
> Materiaalit

> Jatko-opiskelijat

>Opiskelijakortti

Palaute ja tiedustelut

opintoasiat(at)oulu.fi
puh. (08) 553 1011
faksi (08) 553 4051
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

OPISKELIJAPALVELUT
scope
Ilmoittautuminen

Yliopistoon ilmoittautuminen lukuvuonna 2010 - 2011

Ilmoittautumisvelvollisuus.

Jokainen Oulun yliopiston opiskelijarekisteriin merkitty opiskelija, myös jatko-opiskelija, on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan.

Yliopistoon ilmoittaudutaan lukuvuoden alussa, jolloin tehdään sekä syys- että kevätlukukautta koskevat läsnä- tai poissaoloilmoitukset. Ainoastaan läsnäoloilmoituksen tehnyt opiskelija voi osallistua opetukseen.

Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu, hän menettää opiskeluoikeutensa. Samalla hän menettää käyttäjätunnuksen yliopiston tietojärjestelmiin. Tunnus on edellytyksenä sähköpostin ja WebOodin käyttöön sekä pääsyyn kirjaston tietokantaan. Myös opintotuen maksatus lakkaa. Opiskeluoikeuden menettämisen jälkeen ilmoittautuminen edellyttää uudelleenkirjaamismaksun maksamista 35 € (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009).

Kaikki yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä ja maksavat siten ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

 


Ilmoittautumisajat ja -paikat

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2010-11 (vanhat opiskelijat) alkaa  3.5.2010  ja päättyy 15.9.2010.


Ilmoittautuminen Internetissä

WebOodi –käyttöliittymän kautta  opiskelija voi ilmoittautua sekä tarkistaa ja korjata omat yhteystietonsa. Syksyllä tehty kevätlukukauden poissaoloilmoitus on mahdollista muuttaa läsnäoloksi myös WebOodissa 1.12.2010 -31.1.2011

WebOodin käyttö edellyttää käyttäjätunnuksia koneessa paju.oulu.fi sekä ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamista varten verkkopankki-tunnuksia. Tarkemmat ohjeet ovat Oulun yliopiston opiskelijoille tarkoitetuilla www-sivuilla; http://www.oulu.fi/oodi/opiskelijalle.html

 

Ilmoittautuminen opiskelijapalveluissa (Linnanmaa, KE1020)

Toimisto Oulun yliopiston kampusalueella Linnanmaalla on avoinna seuraavasti:

  • Arkisin(muulloin kuin kesällä) klo 9.00–15.00
  • Kesä-heinäkuussa klo 10.00–14.00
  • Maanantaina 6.9. ja 13.9. klo 8.00–18.00 ( pidennetty aukioloaika)

Ylioppilaskunnalla on palvelupiste

  • opiskelijapalveluiden Linnanmaan toimipisteessä ajalla 9. 8.- 15.9.
  • Kontinkankaan kampuksella (Aapistie 5) ajalla 30.8.-3.9.

Läsnäolevaksi ilmoittaudutaan seuraavasti:

  • Maksetaan ylioppilaskunnan jäsenmaksu ylioppilaskunnan tilille
  • Ilmoittaudutaan yliopistoon opiskelijapalveluissa ja täytetään yliopiston ilmoittautumislomake. Mukana on oltava opiskelijakortti ja jäsenmaksukuitti

Ylioppilaskuntaan kuulumattomat opiskelijat noudattavat näitä ohjeita soveltuvin osin.

Poissaoloilmoituksen koko lukuvuodeksi voi tehdä myös postitse:
Opiskelijapalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto
tai sähköpostin välityksellä, e-mail: opintoasiat@oulu.fi

 

Kajaanin yliopistokeskuksen opiskelijat ilmoittautuvat yksikkönsä kansliassa, Seminaarinkatu 2, yksikön antamien ohjeiden mukaisesti.

Siirto-opiskelijat ja muut erillisryhmät ilmoittautuvat tiedekunnan antamien ohjeiden mukaan.

Huom!  Esitäytettyjä ilmoittautumislomakkeita ei ole.
Jokaisen toimistossa ilmoittautuvan vanhan opiskelijan on täytettävä "tyhjä" ilmoittautumislomake ja esitettävä yo-kunnan maksukuitti, jos ilmoittautuu läsnäolevaksi. Tulostettava lomake.

 


Ilmoittautumisvaihtoehdot ja ilmoittautumisen muutokset

Ilmoittautumisen vaihtoehdot ovat:

  • Läsnäoloilmoitus koko lukuvuodeksi
  • Poissaoloilmoitus koko lukuvuodeksi
  • Poissaoloilmoitus toiseksi ja läsnäoloilmoitus toiseksi lukukaudeksi.

Poissaoloilmoituksen voi muuttaa läsnäoloilmoitukseksi myös varsinaisen ilmoittautumisajan ulkopuolella. Syyslukukaudella tehty kevätlukukauden läsnäoloilmoitus voidaan muuttaa poissaoloilmoitukseksi 31.1. 2011 mennessä. Sen jälkeen muutos on mahdollinen vain perustelluista syistä.

Ilmoittautumista tai sen muutosta ei ole mahdollista tehdä syyslukukaudeksi joulukuun viimeisen päivän jälkeen eikä kevätlukukaudeksi toukokuun viimeisen päivän jälkeen.

 


Maksut

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on 87 euroa/lukuvuosi. Se sisältää 42 euron suuruisen terveydenhoitomaksun. Jäsenmaksu on 43,50 euroa lukukautta kohden. Terveydenhoitomaksun osuus on 21 euroa/lukukausi. Jos opiskelija on jo ilmoittautunut johonkin muuhun yliopistoon tai tiedekorkeakouluun ko. lukuvuodeksi ja maksanut sen ylioppilaskunnan jäsenmaksun (maksusta esitettävä kuitti), tulee hänen suorittaa Oulun yliopistoon ilmoittautuessaan jäsenmaksu, jonka suuruus  on  22,50 eu-roa/lukuvuosi ja 11,25 euroa/lukukausi.

Jäsenmaksu on pakollinen kaikille läsnäolevaksi ilmoittautuville alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville. Ylioppilaskunta palauttaa jäsenmaksun anomuksesta niille, jotka valmistuvat syyslukukaudella syyskuun ja kevätlukukaudella tammikuun aikana.

Jatko-opiskelija voi halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu on 45 €/ lukuvuosi, 22,50€/ lukukausi. Jatko-opiskelijat eivät kuulu YTHS-maksun piiriin, eivätkä he siten ole myöskään  oikeutettuja YTHS:n tarjoamiin terveydenhuoltopalveluihin.

Pankkisiirtolomakkeet jäsenmaksun maksamista varten postitetaan uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Pankkisiirtolomakkeita on saatavana Oulun Osuuspankin konttoreista.

Ylioppilaskunnan tilinumero: Oulun Osuuspankki  574136-214131


Keskeyttäminen

Opiskelija voi myös keskeyttää opintonsa määräajaksi. Keskeyttämisajanjakso on vähintään vuosi (12 kk) ja sinä aikana yliopisto ei ota vastaan opintosuorituksia. Keskeytystä ei voi tehdä takautuvasti eikä sitä voi peruuttaa.

Keskeytystä varten opiskelija allekirjoittaa todistuksen, johon merkitään keskeytysaika. Keskeyttäminen alkaa ilmoituspäivänä ja päättyy aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua. Opintojen keskeyttämisaika ilmoitetaan Kansaneläkelaitoksen opintotukijärjestelmään.

Yleisin syy keskeytykseen on ilmoittautuminen työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Jos opiskelija haluaa muusta syystä pitää taukoa opinnoissaan hän voi ilmoittautua poissaolevaksi. Poissaolon voi muuttaa läsnäoloksi lukuvuoden aikana. Tulostettava lomake.


Uudelleenkirjaamismaksu

Ellei Oulun yliopiston opiskelijaluetteloon merkitty opiskelija tee 15.9.2010 mennessä läsnä- tai poissaoloilmoitusta, hän menettää opiskeluoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeuden takaisin hänen tulee maksaa 35 euron uudelleenkirjaamismaksu ja ilmoittautua uudelleen, tämä koskee sekä perustutkinto-opiskelijoita että jatko-opiskelijoita. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009).

Maksu maksetaan henkilökohtaisesti opiskelijapalveluissa. Opiskelijaluetteloon otetaan takaisin aikaisintaan siitä lukukaudesta lähtien, jonka aikana on ilmoittauduttu.


Jatko-opiskelijat

 

 Ilmoittautumisaika alkaa 3.5. ja päättyy 15.9.2010.

Jatko-opiskelijoiden on ilmoittauduttava 15.9.2010 mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa.Opiskeluoikeuden menettämisen jälkeen ilmoittautuminen edellyttää uudelleenkirjaamismaksun maksamista 35 euroa.

Jatko-opiskelija voi halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu on 45 €/ lukuvuosi, 22,50€/ lukukausi. Jatko-opiskelijat eivät kuulu YTHS-maksun piiriin, eivätkä he siten ole myöskään  oikeutettuja YTHS:n tarjoamiin terveydenhuoltopalveluihin.

Huom! Jos opiskelijalla on sekä perus- että jatkotutkinto-oikeus hän ei voi enää 1.8.2010 jälkeen ilmoittautua vain jatko-opiskelijaksi, vaan ilmoittautuminen koskee kaikkia opinto-oikeuksia. Mikäli opiskelija ei halua käyttää perustutkinto-oikeuttaan hänen tulee kirjallisesti luopua ko. opinto-oikeudesta. Mikäli hän haluaa jatko-tutkinto-oikeuden ohella säilyttää perustutkinto-oikeuden, tulee hänen läsnäolevaksi ilmoittautuessaan maksaa myös ylioppilaskunnan jäsenmaksu perustutkinto-oikeuden osalta.

 


Uudet opiskelijat

 

Opiskelupaikan vastaanotto, rekisteröinti ja ilmoittautuminen:
Syksyllä opintonsa 2010 aloittava toimittaa rekisteröintilomakkeen ja opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen (postitetaan hyväksymiskirjeen mukana) sekä ylioppilaskunnan jäsenmaksukuitin Oulun yliopiston opiskelijapalveluihin 3.8.2010 klo 16.15. mennessä. (Osoite: Opiskelijapalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto, Käyntiosoite: Erkki Koiso-Kanttilan katu, 2T-ovi)

Myös sähköisen hakijapalvelun (YSHJ:n) kautta paikan vastaanottaneet palauttavat yliopistoon paikan vastaanottoilmoituksen sekä em. liitteet.

Syksyllä opintonsa aloittava palauttaa yhdessä opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen kanssa yliopistoon ilmoittautumista varten myös rekisteröintilomakkeen ja ylioppilaskunnan jäsenmaksukuitin.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi:
Opintojen aloitusta lykkäävä toimittaa rekisteröintilomakkeen ja opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, johon merkitään lykkäyksen syy, Oulun yliopiston opiskelijapalveluihin 3.8.2010 klo 16.15. mennessä. Erillistä poissaoloilmoitusta ei tarvitse tehdä.


Opiskelupaikkaa jonottava
Opiskelupaikkaa jonottava palauttaa opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, johon merkitään jonotuskohde, Oulun yliopiston opiskelijapalveluihin 3.8.2010 klo 16.15. mennessä ja ilmoittautuu jonotusajan päättymisen jälkeen opiskelijapalveluissa, viimeistään 15.9.2010.

 

Opiskelijan, jolla on jo aikaisempi opiskelupaikka Oulun yliopistossa
Uuden opiskelupaikan vastaanottavan tulee toimittaa rekisteröintilomake ja opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus opiskelijapalveluihin Oulun yliopiston opiskelijapalveluihin 3.8.2010 klo 16.15. mennessä. Yliopistoon ilmoittautumisen voi hoitaa joko liittämällä mukaan ylioppilaskunnan maksukuitin tai ilmoittautumalla WebOodissa.

 

Maksut
Läsnäolevaksi ilmoittautuva maksaa pankkiin hyväksymiskirjeen mukana tulleella pankkisiirtolomakkeella ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on 87 euroa/lukuvuosi. Se sisältää 42 euron suuruisen terveydenhoitomaksun. Jäsenmaksu on 43,50 euroa lukukautta kohden. Terveydenhoitomaksun osuus on 21 euroa/lukukausi. Jos opiskelija on jo ilmoittautunut johonkin muuhun yliopistoon tai tiedekorkeakouluun ko. lukuvuodeksi ja maksanut sen ylioppilaskunnan jäsenmaksun (maksusta esitettävä kuitti), tulee hänen suorittaa Oulun yliopistoon ilmoittautuessaan jäsenmaksu, jonka suuruus  on  22,50 eu-roa/lukuvuosi ja 11,25 euroa/lukukausi.

 

Lyyra-opiskelijakortti

Opiskelija voi tehdä Lyyra-opiskelijakortin tilauksen, kun hän on saanut ilmoituksen yliopistoon hyväksytyksi tulemisesta. Tilaus tehdään webissä. Tarkemmat tiedot osoitteessa: www.lyyra.fi .

 

Palautusposti
Kun yliopisto on rekisteröinyt opiskelijan läsnäolevaksi, hänelle lähetetään ylioppilaskunnan jäsenmaksukuitti, opiskelutodistus sekä ohjeet yliopiston ATK-käyttäjätunnuksen aktivoimiseksi.
Posti lähetetään rekisteröintilomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen heinä-elokuussa.  Tarvittaessa toimitetaan myös vahvistettu todistus VR:n ja Matkahuollon yhteisen opiskelijakortin saamiseksi. Tarkemmat ohjeet löytyvät VR:n netti-sivuilta: http://www.vr.fi/fin/junaliput/liput/opiskelijalippu.shtml

Opintojen aloitusta lykkääville lähetetään opiskelutodistus, josta käy ilmi opiskelupaikka ja tieto poissaolosta.

 

Käyttäjätunnus

Ohjeet yliopiston ATK-käyttäjätunnuksen aktivoimiseksi

 

Materiaalit

Opiskelija voi hakea opintojen alkaessa opinto-oppaan ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kalenterin opiskelijapalveluista.

Toimisto Oulun yliopiston kampusalueella Linnanmaalla on avoinna arkisin klo 9.00–15.00, kesä-heinäkuussa klo 10.00–14.00, maanantaina 6.9. ja 13.9. klo 8.00–18.00. Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat hakea materiaalin myös tiedekuntansa kansliasta, Aapistie 5 A.
Kajaanin yliopistokeskuksen opiskelijoita palvellaan omassa kansliassa, Seminaarinkatu 2.

Ylioppilaskunnalla on palvelupiste opiskelijapalveluiden Linnanmaan toimipisteessä ajalla 9. 8.- 15.9.2010 sekä lisäksi Kontinkankaan kampuksella (Aapistie 5) ajalla 30.8.- 3.9.2010.