Tutkimus

Asemalla järjestetään vuosittain kymmeniä yliopistollisia perus- ja syventäviä kursseja ja jatkokoulutustapahtumia sekä muiden koulutusorganisaatioiden opetusjaksoja.

Aseman toiminnan alkuvaiheessa tärkeimpiä tutkimuskohteita olivat kasviston ja eläimistön perus- ja kartoitustutkimukset, talviekologinen tutkimus, pohjoisen havumetsän rakenne- ja energiavirtatutkimus (IBP) sekä luonnonsuojelubiologinen tutkimus. Aseman omien ympäristöseurantojen lisäksi 1990-luvulla aloitettiin kansainvälinen ilmanlaadun pitkäaikaisseuranta (EMEP, European Monitoring and Evaluation Programme) sääasematoiminnan ohessa. Lisäksi asemalla tehdään vesien laatuanalyysejä puroista, joista ja lammista.

Aseman pitkäaikaisseurantojen aineistoja:

Lumipeitteeseen liittyviä havaintoja v. 1967 lähtien
 • vuoden 1. lumi/räntäsade
 • päivä, jolloin 1. lunta maassa
 • pysyvän lumen tulo / sulaminen
 • lumipeitteen paksuus
Sademäärämittauksia vuodesta 1946 lähtien
lämpötilamittauksia vuodesta 1967-
 • keski-, minimi- ja maksimilämpötilat
 • lämpö- ja pakkassummat
 • hallayöt ja hellepäivät kesäkaudella
 • kasvukauden pituus
 • termiset vuodenajat
Oulankajokeen liittyviä havaintoja v. 1972-
 • veden korkeus
 • veden lämpötila kesäkautena
 • tulvan korkeus ja ajankohta
 • jään tulo / sulaminen
Routamittauksia v. 1980 lähtien
 • metsässä / suolla
 • eri maaston korkeuksilta
Kasvien fenologinen seuranta v. 1982-
 • 3 ympäristöä
 • yht. 14 lajia

Hae tarvittaessa tutkimuslupa Metsähallitukselta näillä ohjein.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2016