Mining Summit 2016

Puhujat

MARKKU VIRTANEN

 

Markku Virtasella on rikastuskokemusta neljänkymmenen vuoden ajalta. Hän valmistui Teknillisen Korkeakoulun Vuoriteollisuusosastolta (Kaivostekniikka) vuonna 1976. Valmistuttuaan hän työskenteli muutaman vuoden erilaisissa rikastamotehtävissä Pyhäsalmen ja Hituran kaivoksilla, minkä jälkeen siirtyi Outokumpu Oy:n leipiin. Yhtiön kaivosteknillisessä ryhmässä työskennellessään Virtanen ehti osallistua useisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin kaivosprojekteihin ennen siirtymistään Enonkosken rikastamon päälliköksi, jossa tehtävässä työskenteli vuoteen 1990 saakka. Tällöin eteen tuli siirto Australiaan projektitehtäviin Outokumpu Oy:n perusmetalli-kaivosprojekteihin. Vuosina 1995-2003 Virtanen toimi kaivoksen johtajana Australian ja Suomen nikkelikaivoksilla, aina siihen saakka kun Outokumpu lopetti perusmetallikaivostoimintansa. Ennen eläköitymistään 2015, Virtanen toimi Outotecilla vastaten erilaisten rikastamoratkaisujen myynnistä ja toteutuksesta.

 

PERTTI KOIVISTOINEN

Pertti Koivistoisella on vankka kokemus rikastuksesta vuosikymmenten ajalta. Hän valmistui TKK:n Vuoriosastolta 1967. Valmistumisensa jälkeen Koivistoinen toimi reilun parinkymmenen vuoden ajan Outokumpu Oy:n Vihannin, Hituran ja Pyhäsalmen rikastamoilla erilaisissa käyttötehtävissä ja rikastamon päällikkönä Pyhäsalmella.

Tämän jälkeen Koivistoinen toimi muutaman vuoden ajan Outokumpu Oy:n keskushallinnon tehtävissä ollen mm. Outokumpu Mining Oy:n Chief Consulting Metallurgist. Vuodesta 2002 lähtien Koivistoinen on toiminut Koivis Oy:ssa konsulttitehtävissä (Principal Consulting Metallurgist). Aikaväliin mahtuu myös toimiminen FinnNickel Oy:n päämetallurgina vuosina 2007-2009.

 

SEPPO HEIMALA

Seppo Heimala Tekniikan tohtori

Seppo Heimalalla on yli 45 vuoden kokemus teollisten pyro-, hydro- ja mineraaliprosessien kehittämisestä ja ongelmien ratkaisemisesta niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin prosessien osalta. Pääpaino on ollut materiaalien rakenteiden ja reaktioiden sekä sähkökemian tuntemisen ja hyödyntämisen alueella. Uransa aikana Heimala on tuottanut n. 30 prosessipatenttia sekä n. 400 tutkimusraporttia, joiden aihepiirit ovat vaihdelleet bioprosesseista rikastustekniikkaan, korkealämpötilaprosesseihin, nanotekniikkaan ja aina suprajohteiden valmistukseen.  Keskeistä näissä projekteissa on ollut yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yliopistoihin.

Heimala on lisäksi toiminut Editorial Boardissa International Journal of Mineral processing – lehdessä.

 

REIJO KALAPUDAS

Reijo Kalapudas jatkaa parhaillaan rikastustekniikan konsultointitehtävissä jäätyään eläkkeelle v. 2011 GTK:n Mineraalitekniikan laboratoriosta. Hänen aiempi työhistoriansa sisältää tutkimus- ja projektitehtäviä Oulun yliopiston prosessitekniikan osastolla (1973-1980), Outokumpu Oy:n Mining Services-yksikössä (1980-1995). Vuosina 1995-2003 Kalapudas työskenteli VTT:n Mineraalitekniikan laboratoriossa Outokummussa rikastusasiantuntijana (erityisesti vaahdotus ja jauhatus) ja ryhmäpäällikkönä, joita tehtäviä Kalapudas jatkoi myös kyseisen laboratorion siirtyessä v. 2004 alusta GTK:n alaisuuteen.

 

VEIKKO PALOSAARI

Veikko Palosaari työskentelee toimitusjohtajana Sferok Process Consulting-yhtiössä. Hän on valmistunut Oulun yliopistolta kemian opintosuunnasta v. 1970 ja toiminut uransa alkuvaiheessa myös assistenttina yliopistolla. Palosaaren tämän jälkeiseen työuraan mahtuu vuosikymmenien työura Outokumpu Research Oy:n Geoanalyyttisen laboratorion palveluksessa erilaisissa johtotehtävissä. 1980-luvun alussa hän toimi muutaman vuoden VTT:n Mineraalitekniikan laboratoriossa laboratorion johtajana ja oli roolissaan käynnistämässä rikastuslaboratorion ja koetehtaan rakentamista ja tutkimustoimintaa. Palosaari on toiminut asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä projekteissa t tehden mm. prosessikehitystä ja siihen liittyvää tutkimusta lukuisille erityyppisille malmeille. Ennen eläköitymistään hän toimi Outotecilla mm. Kazakstanin projekteissa.

 

MATTI TARVAINEN

Matti Tarvainen on valmistunut DI:ksi Oulun yliopiston Prosessitekniikan opintosuunnasta. Tarvaisen työhistoria on varsin kansainvälinen. Vuosien 1975-2014 väliin mahtuu yli 20 vuoden rupeama Outokumpu Oy:n ja Outotecin operatiivisissa, myynti- ja johtotehtävissä Kanadassa, Perussa ja Chilessä. Suomessa Tarvainen on työskennellyt mm. Keretin ja Vuonoksen rikastamoilla Outokummussa. Pitkälti toistakymmentä vuotta Tarvainen työskenteli Kanadassa rikastusteknologiamyynnissä ja sen johtamisessa sekä toimistosta vastaavana. Kyseisenä aikana yhtiö nousi päätuotteillaan nollasta kiistattomaksi markkinajohtajaksi. Yhtiön Perun ja Chilen toimistoissa Tarvainen on työskennellyt johtajana ja rikastusteknologioiden myynnistä vastaavana.

Vuodesta 2008 eläkkeelle jäämiseensä saakka Tarvainen toimi Suomessa vastuualueenaan mm. varhaisessa vaiheessa olevien kaivosprojektien analysointi, omistajayhtiöiden johdon konsultointi ja yhteistyön kehittäminen konsulttitoimistojen kanssa.

 

SEPPO JOUNELA

Seppo Jounela toimii kehityspäällikkönä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ssa. Hän on valmistunut Oulun Yliopistosta, jossa toimi myös assistenttina vuosina 1974-1980. Sittemmin hän siirtyi Outokumpu Oyn:n palvelukseen, ensin tutkimusinsinööriksi Outokumpu Research Centeriin (ORC) Poriin ja seuraavaksi Outokumpu Mining Servicen (Geoanalyyttinen laboratorio) palvelukseen vuonna 1993. ORC:lla Jounela toimi vielä muutaman vuoden ajan erikoistutkijana ennen siirtymistään kehityspäälliköksi OMG Kokkola Chemicals Oy:n. Vuodesta 2008 hän on työskennellyt Norilsk Nickel Finland Oy:n ja myöhemmin Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n palveluksessa kehityspäällikkönä.

Jounelalla on lukuisia esitelmiä, julkaisuja ja patentteja vaahdotukseen, vaahdotuksen kemiaan ja laitetekniikkaan liittyen.

 

JAAKKO LEPPINEN

Jaakko Leppinen toimii Outotecillä Espoossa rikastamotekniikan teknologiajohtajana, missä tehtävässä hän on ollut vuodesta 2010.  Tässä roolissa hänen vastuualueenaan on ollut prosessien suunnitteluun ja mineraalitekniikan prosessien kehittämiseen liittyvät tehtävät.  Astuttuaan Outotecin palvelukseen vuonna 2001 hän työskenteli Outotecin tutkimuskeskuksessa, Porissa, eri tehtävissä, viimeiseksi Hydrometallurgian osaston tutkimusjohtajana. Ennen Outotecille siirtymistään hän työskenteli 14 vuotta VTT:n Mineraalitekniikan laboratoriossa, Outokummussa, ja sitä ennen vierailevana tutkijana Virginia Techissä, USA:ssa.  Jaakko Leppisen ammatillinen ura alkoi Outokummun Metallurgisessa Tutkimuskeskuksessa, Porissa vuonna 1979, minkä jakson jälkeen hän siirtyi suorittamaan kemian alan jatko-opintoja Turun yliopistoon, jossa hän väitteli tohtoriksi vuonna 1986.

Jaakko Leppisen tärkeimmät teknilliset ja tieteelliset mielenkiinnon kohteet ovat mineraalitekniikka, hydrometallurgia ja vaahdotuksen pintakemia. Hänellä on yli 50 tieteellistä julkaisua ja hän on keksijänä yli 20 patentissa. 

 

JAAKKO SEPPÄLÄ

Jaakko Seppälä on työskennellyt rikastustekniikan ja alan teollisuuden parissa yli neljäkymmentä vuotta, valmistuttuaan rikastusinsinööriksi TKK:lta v. 1973. Pitkän uransa aikana hän on toiminut hyvin monenlaisissa projekti-, myynti- ja kehitystehtävissä kotimaassa ja ulkomailla, mm. rikastusinsinöörinä, rikastamopäällikkönä, projektipäällikkönä, myynnin teknisenä tukena sekä konsulttina. Hänen osaamisalueensa kattaa monipuolisesti perusmetalli-, jalometalli-, kulta-, kromiitti-, apatiitti-, fosfaatti- ja rautamalmien rikastusprosessit sekä rikastamon käynnistykseen ja prosessien pilotointiin liittyvät tehtävät. Seppälä jäi eläkkeelle tämän vuoden alusta työskenneltyään viimeksi Pöyryn Mining and metals- liiketoimintayksikössä rikastustekniikan erikoisasiantuntijana.

Viimeksi päivitetty: 2.6.2017

Pääyhteistyökumppanit

Oulu Mining School
BusinessOulu
Agnico Eagle Finland
Outokumpu Kemi Mine