Kasvatuspsykologian klinikka

Tutkimusryhmä luo tietoa ammatillisista vuorovaikutustaidoista ja niiden tutkimusperustaisesta kouluttamisesta. Tutkimusryhmä rakentaa uudenlaista, yksilön kokemuksen ja toiminnan yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen luonteen huomioivaa lähestymistapaa kasvatuspsykologiseen tutkimukseen ja ammattikäytäntöön. Tutkimusryhmä verkottuu tutkimushankkeissaan tiedekunnan sisällä (mm. varhaiskasvatus, sosiologia, nais- ja sukupuolentutkimus), Oulun yliopistossa (mm. tuotantotalouden yksikkö) ja kansainvälisesti (mm. Roskilden, Aarhusin ja Yorkin yliopisto).

Kasvatuspsykologian klinikan tutkimus rakentuu vahvasti SOLMU-koulutuksen ympärille. SOLMU-koulutus on Kasvatuspsykologian klinikalla kehitetty, ohjattuun vertaistyöskentelyyn perustuva, työnohjauksellinen ammatillisten vuorovaikutustaitojen koulutus- ja tutkimusmenetelmä. Tutkimus- ja koulutusyhteistyötä tehdään kasvatusalan ja muiden sellaisten organisaatioiden kanssa, joissa vuorovaikutuskulttuurin kehittämistä pidetään tärkeänä. Tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen kehittämisessä yksikkö toteuttaa kasvatuspsykologian pääaineen syventävien opintojen lisäksi varhaiskasvatuksen koulutuksessa opiskelijoiden pitkään harjoitteluun kytkeytyvää kurssia, jossa tutkitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä yksilöllisen ja yhteisen toimijuuden kehittymistä päiväkotikontekstissa.

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 27.2.2017