Diplomityö ja valmistuminen

Diplomityö

Diplomityö on ylemmän tutkinnon opinnäytetyö, joka perinteisesti tehdään projektina työsuhteessa. Työn laajuus on 30 opintopistettä, mikä käytännössä tarkoittaa noin puolen vuoden projektia.

Diplomityöntekijän tukena projektissa toimii työn valvoja (professori tai tohtori yliopistolta) ja muita ohjaajia (tarkastamiseen osallistuvien oltava ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita).

Työn aihe voi löytyä kesätyöpaikasta, työpaikkailmoituksesta tai kyselemällä isommasta projektista. Töitä kannattaa etsiä käyttämällä jo olemassa olevia suhteita, avoimilla hakemuksilla ja kyselemällä prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmien tai  tutkimusryhmien henkilökunnalta.

Yleensä työstä maksetaan palkkaa tai sen tekemiseen myönnetään apuraha.

Aiheen löydyttyä, työn alkuvaiheessa, pidetään diplomityöprojektin aloituspalaveri. Aloituspalaverin jälkeen opiskelija täyttää diplomityöhakemuksen, josta tietoja viedään valmistumista varten jo työn alkuvaiheessa Oodiin.

Tarkemmin diplomityöprojektista voi lukea diplomityöohjeesta ja kirjoittamisen tueksi on myös opinnäytetyöpohja. Diplomityöhakemus löytyy tiedekunnan Ohjeet ja lomakkeet opiskelijalle -sivulta.

Diplomityön loppuvaiheessa opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (suorittamisesta sovitaan työn valvojan kanssa) ja lataa työnsä Laturi-järjestelmään.

Pieni tarkastuslista diplomityön kanteen, tiivistelmään ja muotoiluihin:
- Kanteen uusi yliopiston logo (tältä sivulta löytyvässä opinnäytetyöpohjassa, yläpuolella)
- Prosessitekniikan/Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma (koulutusohjelma on vanha termi)
- Ei ole nää erikseen ulkomaalaisten maisteriohjelmaa, vaan kaikki ovat Degree Programme in Environmetal Engineering
- The Field of Process and Environmental Engineering (ei enää Department, ei ole osastoa)
- Research Unit on tutkimusyksikkö, ei ole enää laboratorioita
- Teknillinen tiedekunta on englanniksi Faculty of Technology

Diplomi-insinöörin tutkinto (DI)

Kun kaikki DI-tutkintoon kuuluvat opinnot löytyvät opintosuoritusotteelta, opinnot tarkastetaan opintoneuvojan kanssa. Opintojen tarkastaminen tulisi tehdä jo ennen diplomityön aloittamista. Opintojen tarkastamista varten opiskelijalta tulisi löytyä DI-vaiheen opinnoista HOPS, jonka mukaan tutkinto lopulta koostetaan. HOPS tehdään WebOodiin.

Tutkinnon hakeminen tapahtuu OSAT-järjestelmän kautta (https://osat.oulu.fi/). Vastaa OSAT:ssa aina kun mahdollista "kts. HOPS". Älä erittele opintopisteitä tai nimeä opinto-kokonaisuuksia, ne ovat kaikki hyväksytyssä HOPSissa, joka on liitettävä hakemukseen.
TEKin työllisyyskyselyyn löytyy linkki teknillisen tiedekunnan "opinnäytetyöt ja valmistuminen" -sivulta.

Mikäli opinnot eivät ole vielä valmiit ja diplomityö halutaan hyväksyttää ilman tutkintoa, täytetään diplomityön hyväksymishakemus. Tämän hakemuksen saa tiedekunnan palvelupisteestä.

Diplomityöt arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnissa ja tutkintoja puolletaan koulutusalalla samoina päivinä (noin 2 vkoa ennen publiikkipäiviä). Koko valmistumisprosessille varataan aikaa vähintään neljä viikkoa siitä kun diplomityö on valmistunut.

Palauta lomakkeet/asioi palvelupisteessä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinto-ohjelmatoimikuntien kokouksia, jotka ovat keväällä 2018: 6.2./1.3./3.4./8.5./31.5.

Publiikit lukuvuonna 2017-18: 25.1.2018/22.2.2018/22.3.2018/19.4.2018/24.5.2018/18.6.2018

Viimeksi päivitetty: 18.1.2018