Työharjoittelu

Työharjoittelua kuuluu sekä kandidaatin että di-tutkinnon opintoihin molempiin pakolliset kahden kuukauden työssäolojaksot, á 5 op.

Työharjoittelu on työntekijän asemassa tehtävä palkallinen harjoittelu alan työnantajan palveluksessa. Työharjoittelu voi olla haalariharjoittelua kandidaattivaiheessa ja diplomi-insinöörin opintoihin kuuluva syventävä työharjoittelu on yleensä toimihenkilön tai tutkimushenkilöstön asemassa tehtävää työtä. Syventävä työharjoittelu voi olla myös perustellusti työkokemusta monipuolistavaa haalariharjoittelua.

Kandidaattivaiheen Työharjoittelu (477004A) ja DI-vaiheen Syventävä työharjoittelu (477005S) muutetaan opinnoiksi täyttämällä Harjoittelu-lomake ja palauttamalla se omaopettajalle/seminaarin valvojalle. Samalla on esitettävä alkuperäinen työtodistus. Tarkemmat ohjeet Noppa-opintoportaalissa.

Kandidaattivaiheen Työharjoittelun hyväksymiseen vaaditaan lisäksi Harjoitteluraportin täyttäminen. Raportti palautetaan omaopettajalle Harjoittelu-lomakkeen liitteenä.

DI-vaiheen Syventävä työharjoittelu hyväksytään Harjoitteluseminaarin yhteydessä. Seminaarissa opiskelija pitää lyhyen esitelmän, jossa hän kertoo työstään. Seminaarin tueksi löytyy ohjeet ja tukikysymyksiä.

Lisäksi on kolmas harjoittelujakso, Täydentävä työharjoittelu (477006S), 5 op. Tämä harjoittelu on tarkoitettu toimihenkilötehtävästä annettavaksi valinnaiseksi harjoitteluksi.

Työharjoittelujen lomakkeet ja tarkemmat ohjeet löytyvät opiskelijaportaali Nopasta kurssien Työharjoittelu (477004A), Syventävän työharjoittelu (477005S) ja Täydentävä työharjoittelu (477006S) sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 23.6.2016