Kandidaatintyö ja valmistuminen

Kandidaatintyö

Kandidaatintyö on alemman tutkinnon TkK opinnäyte. Sen voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella.  Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kandidaatintyö aloitetaan kandidaatintyöinfossa tai sen jälkeen. Työn voi aloittaa muunakin ajankohtana keskustelemalla aiheesta omaopettajan kanssa ja/tai ottamalla yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin:

Bioprosessitekniikka Johanna Panula-Perälä

Kemiallinen prosessitekniikka Jani Kangas

Kuitu- ja partikkelitekniikka Ari Ämmälä / Lisätietoja aiheista               

Ympäristö- ja kemiantekniikka Kaisu Ainassaari / Lisätietoja aiheista

Prosessimetallurgia Eetu-Pekka Heikkinen/ Lisätietoja aiheista                

Systeemitekniikka Seppo Honkanen/ Lisätietoja aiheista           

Säätötekniikka Aki Sorsa/ Lisätietoja aiheista                  

Vesitekniikka Heini Postila/ Lisätietoja aiheista                                                     

Yhdyskuntatekniikka Anne Tuomela/ Lisätietoja aiheista                                             

Kun työlle löytyy aihe ja sen aloittamisesta sovitaan, täytetään sopimus kandidaatintyöstä, joka palautetaan opintoneuvojalle. Työn loppuvaiheessa ohjaaja tarkistaa sopimuksen tiedot ja ilmoittaa tiedekunnan palvelupisteeseen muuttuneet tiedot (työn nimi). Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (suorittamisesta sovitaan työn valvojan kanssa) ja lataa työnsä Laturi-järjestelmään. Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taito. Valmiin työn voi halutessaan kansittaa (ohjaajille ja itselle). Laturista ohjaaja avaa valmiin työn ja kirjoittaa siitä sanallisen arvioinnin (lausunnon), joka liitetään opiskelijan tutkintotodistukseen.

Tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK)

Kun kaikki kandidaattivaiheen opinnot, kandidaatintyö ja kypsyysnäyte mukaan lukien, löytyvät opintosuoritusotteelta, tulee opiskelijan hakea kandidaatin tutkinto. Koko valmistumisprosessille varataan aikaa vähintään neljä viikkoa.

Valmistumista varten on täytettävä tutkintohakemus ja ilmoitettava tavasta saada tutkintotodistus. Näihin tarvittavaat lomakkeet ja ohjeet saat tiedekunnan palvelupisteestä. Kandidaateille on valmistumisjuhla, publiikki jokaisen lukukauden lopussa (joulukuussa ja kesäkuussa). Valmistumisen jälkeen jokainen kandidaatti vastaa Kandipalautteeseen. Tutkinto-ohjelma kiittää palautteen antajia!

Lomakkeet palautetaan tiedekunnan palvelupisteeseen, jossa sihteerit tarkastavat opinnot ennen tutkinnon koostamista ja tutkintotodistuksen kirjoittamista. Tutkintoja puolletaan Tutkinto-ohjelmatoimikuntien kokoontumispäivinä, noin kaksi viikkoa ennen tiedekunnan publiikki- eli valmistumispäiviä.

Palauta lomakkeet/asioi palvelupisteessä viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkinto-ohjelmatoimikuntien kokouksia, jotka ovat syksyllä 2017: 5.9./10.10./7.11./30.11. ja keväällä 2018: 9.1./6.2./1.3./3.4./8.5./31.5.

Publiikit lukuvuonna 2017-18: 21.9.2017/26.10.2017/23.11.2017/18.12.2017 (kandit)/25.1.2018/22.2.2018/22.3.2018/19.4.2018/24.5.2018/18.6.2018 (kandit)

Viimeksi päivitetty: 7.7.2017