Ohjaus ja tuki

Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaukseen osallistuvat kandidaattivaiheen ensimmäisenä syksynä pienryhmäohjaajat (tai kv-maisterivaiheen ensimmäisenä syksynä kv-kummit), kandidaattivaiheessa omaopettajat ja lisäksi läpi opintojen ja erityisesti di-vaiheessa tutkinto-ohjelmien opintoneuvoja sekä teknillisen tiedekunnan kv-koordinaattori.

PRO auttaa uudet opiskelijat opiskelijaelämän alkuun. PRO on vanhempi opiskelija, joka tukee opintojen alkuvaiheessa opiskelun käytäntöjen omaksumisessa ja toimii vertaistuutorina. Pienryhmäohjaus ja omaopettajan ohjaus ovat osa pakollista opintojaksoa 477000P Opintojen ja työuran suunnittelu, 1 op.

Omaopettajat nimetään jokaiselle kandidaattiopinnot aloittavalle opiskelijalle. Omaopettajan tehtävä on tukea ja seurata opintojen etenemistä koko kandidaattivaiheen ajan. Omaopettaja ohjaa opintojen sisällöllisissä asioissa ja tukee ammatillisessa kasvussa.

Opintoneuvoja ohjaa ja auttaa eri opintojen vaiheissa monenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Hän on tavattavissa työhuoneessaan vastaanottoaikana, muita aikoja voi varata ja kysymyksiä saa kysyä myös sähköpostitse. Opintoneuvoja löytyy myös Instagramista opintoneuvoja_saara

Opintoneuvoja, koulutussuunnittelija:
Saara Luhtaanmäki
e-mail: Etunimi.Sukunimi (ät) oulu.fi
puh: 0294 482371
työhuone: TF407
vastaanottoaika keskiviikkoisin klo 13-15

Kv-koordinaattori ohjaa vaihto-opintoihin liittyvissä asioissa. Kv-koordinaattori on tavattavissa työhuoneessaan, mutta varaa aika tapaamiselle tai lähetä kysymyksesi etukäteen sähköpostitse. Kv-koordinaattori toimii myös kv-opiskelijoiden omaopettajana ohjelmassa Environmental Engineering.

Kv-koordinaattori, koulutussuunnittelija:
Marita Puikkonen
e-mail: Study.Technology (ät) oulu.fi tai Etunimi.Sukunimi (ät) oulu.fi
puh: 0294 482309
työhuone: TF404
vastaanottoaika sopimuksen mukaan

Viimeksi päivitetty: 12.9.2017