Opinnot

Kandidaattiopinnot ovat valmiita opintopolkuja ilman valinnaisuutta ja valmistavat opiskelijat prosessi- ja ympäristötekniikan osaajiksi ja antavat valmiudet alan perustason suunnittelu- ja käyttötehtäviin.

Diplomi-insinööriopinnoissa opiskelijat valitsevat itselleen omat erikoistumisalansa opintosuunnista ja osaamiskokonaisuuksista. Valinnaisuutta on paljon ja mahdollistaa usean alan hallinnan tai erikoistumisen yhteen aiheeseen syvällisemmin. Diplomi-insinööriopinnot antavat valmiudet vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin.

Opinnot perustuvat kautta linjan yksikköoperaatioihin ja ilmiöihin, mikä mahdollistaa osaamisen soveltamisen eri toimialoille eikä sido tulevaisuutta opintosuuntaan.

*****************************************************

Opintojen suunnittelu

Opiskelija laatii WebOodiin opintojen (sekä kandidaattivaiheen, että diplomi-insinöörivaiheen) alussa HOPSin. HOPS kertoo mitä opintoja opintopolulle kuuluu. Opintojen periodiaikataulut löytyvät alla olevista opintojen rakenteista. Tarkemmat aikataulut ovat WebOodissa, josta ne voi poimia kalenteriin. Tuudo on tähän hyvä apuväline. Opintojen suunnittelussa auttavat omaopettajat ja opintoneuvoja.

Opetusperiodit ovat lukuvuonna 2017-18 seuraavat:

- Periodi 1: 04.09.2017 - 27.10.2017 (8 viikkoa)
- Periodi 2: 30.10.2017 - 22.12.2017 (8 viikkoa)
- Periodi 3: 08.01.2018 - 09.03.2018 (9 viikkoa)
- Periodi 4: 12.03.2018 - 11.05.2018 (9 viikkoa)

Opetusperiodit ovat lukuvuonna 2018-19 seuraavat:

- Periodi 1: 03.09.2018 - 26.10.2018 (8 viikkoa)
- Periodi 2: 29.10.2018 - 21.12.2018 (8 viikkoa)
- Periodi 3: 07.01.2019 - 08.03.2019 (9 viikkoa)
- Periodi 4: 11.03.2019 - 10.05.2019 (9 viikkoa)

Opintojen rakenteet (opetussuunnitelma) aiemmille vuosikursseille (2016 ja ennen aloittaneille) löytyy pääsääntöisesti WebOodin HOPSin rakenteesta. Kandidaatin tutkinto tehdään opintojen aloitusvuoden mukaisella opetussuunnitelmalla, DI-tutkinto opintosuunnan valintavuoden syksyn opetussuunnitelmalla. Uudet HOPS-pohjat tulevat Oodiin käyttöön kunkin lukuvuoden alkaessa, elokuun 1. päivänä.

- TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2017-2018
- DI Prosessitekniikka 2017-2018
- DI Ympäristötekniikka 2017-2018

- TkK PO 2016-2017
- TkK YMP 2016-2017
- DI PO/YMP 2016-2017

Opetuksen kehittämistä tehdään jatkuvasti kuuntelemalla alan tarpeita ja kehitystä. Tätä varten tehdään ns. siirtymäsääntöjä, mutta yksinkertaisimmillaan voit tarkistaa puuttuvalle/kadonneelle/lopetetulle opintojaksolle korvaavan korvaavuuslistoista. Voit joutua käyttämään molempia listoja selvittäessäsi puuttuvaa kurssia. Jos kysyttävää ilmenee, opintoneuvoja auttaa.
- Korvaavuuslista 2017
- Korvaavuuslista 2015

Opintojen suunnittelua tukevat myös tentit. Tenttien tiedot löytyvät Lukkarista ja WebOodista, josta löydät ne hakemalla
  Vastuuyksikkö: Prosessi-ja ympäristötekniikan ala ja
  Opiskelumuoto: Tentti [tai Yleinen tentti]
 Vinkki: Järjestä aikataulu, niin saat "tenttilistan"

Yliopistotentit ovat tenttitilaisuuksia, jotka alkavat  ma-to klo 14:30. Tenttiin ilmoittautuminen on tehtävä WebOodissa tenttiä edeltävän viikon tiistaihin klo 16 mennessä.
Tenttiasioiden palveluosoite on yliopistotentti@oulu.fi.

Ylimääräisistä tenteistä voi sopia opettajan kanssa ja suorituspaikka on Examinarium, tenttiakvaario.

Kesäopinnot löytyvät yliopiston kesätenttitarjonnasta, etsi joko tekniikan kesäopinnot tai Kesäyliopiston kesäopinnot (kielet).

 

Viimeksi päivitetty: 16.11.2017