Systeemitekniikka

Tervetuloa Systeemitekniikan tutkimusyksikön sivuille!

Systeemitekniikan yksikkö suuntautuu prosessiautomaation säätö- ja systeemitekniikan teoriaan, menetelmiin ja sovelluksiin erityisesti energiatekniikassa. Tutkimusaluemme kattaa mm seuraavat aihealueet: dynaaminen mallinnus, estimointi/identifiointi/monitorointi, säätö/ohjaus, optimointi/päätöksenteko ja käynnissäpito.

Systeemitekniikka on vahva osaaja dynaamisten järjestelmien mallintamisessa, säätöteoriassa, optimointimenetelmissä, sekä tekoälyn menetelmätekniikassa. Panostamme tieteelliseen osaamiseen dynaamisten (energia)järjestelmien hallinnassa, yliopiston laadukkaaksi kärjeksi kestävien energiajärjestelmien dynamiikan tutkimuksessa. Teemme tutkimusta yhteistyössä maailman suurimman CFB-kattiloiden valmistajan (Sumitomo Foster-Wheeler Energia Oy), sekä energiayhtiöiden ja prosessiteollisuuden kanssa.

Systeemitekniikan yksikkö tutkii ja opettaa säätö- ja systeemitekniikan teoriaa, menetelmiä sekä sovelluksia, sovelluksia erityisesti energiatekniikassa. Opetuksemme kattaa säätöteorian sen perusteista kehittyneisiin menetelmiin, automaatiotekniikan järjestelmät sekä opinnäytetöiden ohjausta (TkK, DI, TkT). Kehitämme automaatioalan opetusta tiivissä yhteistyössä muiden Oulun alueen automaatio-oppilaitosten kanssa.

 

Systeemitekniikan yksikön henkilöstöä 12.12.2017:

  • professori TkT Enso Ikonen (yksikön johtaja)
  • koulutusalajohtaja lehtori TkL Jukka Hiltunen (yksikön varajohtaja)
  • yliopistotutkija dosentti TkT Jenö Kovács
  • post doc tutkija TkT István Selek
  • yliopisto-opettaja TkT Seppo Honkanen
  • tohtorikoulutettava tuntiopettaja DI Laura Niva
  • tuntiopettaja DI Jari Mononen
  • tutkimusapulainen tekn.yo. Markus Hämeenniemi