Systeemitekniikka

 Tervetuloa systeemitekniikan laboratorion sivuille!Systeemitekniikan laboratorio tutkii ja opettaa prosessi- ja ympäristötekniikan osaston sille osoittamalla alueella, johon kuuluvat säätö- ja systeemitekniikan teoria ja menetelmät sekä sovellukset, sovellukset erityisesti energiatekniikassa.Systeemitekniikan laboratorio on tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusta tekevä tutkimusryhmä. Tutkimuksemme menetelmätekniikassa keskittyy prosessien ja niiden dynamiikan hallintaan. Kiinnostuksemme kohteena ovat sekä teoria että sovellukset. Tutkimuskenttään kuuluvat niin mittaukset, monitorointi, säätö ja ohjaus, ylätason optimointi kuin vaikkapa vikadiagnoosin ja valvomosuunnittelun menetelmät. Julkaisemme korkeatasoisilla kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla. Sovelluksissa keskitymme prosessi- ja ympäristötekniikan prosesseihin. Teemme tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa valitsemillamme sovellusalueilla, mm. voimalaitosautomaatiossa ja massanvalmistuksen automaatiossa.