Hakeminen


 

Ranskan kielen lähtötasokoe (=sivuainekoe) to 31.8.2017

klo 9.00-10 Kuullun ymmärtäminen / Compréhension orale KK201 (kielistudio)

klo 10-12 Kirjallinen koe / Test écrit (paikka ilm. myöhemmin)

klo 12 alkaen Suullinen koe / Test oral (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Lähtötasokokeen kautta voi saada sivuaineoikeuden joko ranskan kielen perusopintoihin (25 op) tai perus- ja aineopintoihin (60 op). Pienempien opintokokonaisuuksien suorittaminen ei ole mahdollista. Lisätietoja ranskan kielen opinnoista antaa lehtori Heli Heinonen-Aho, heli.heinonen-aho@oulu.fi

Ilmoittautuminen ranskan kielen ilmoitustaululla olevaan listaan keskiviikkoon 30.8.2017 klo 15 mennessä.

Kokeessa hyväksytyt voivat aloittaa ranskan opintonsa syyslukukaudella 2017.

 

 

Viimeksi päivitetty: 2.5.2017