Best scientific paper in urban studies in Finnish 2013 made by RELATE researcher Inka Kaakinen (news in Finnish only)

Julkijuominen, julkisten tilojen sääntely ja Karhupuiston käytöskukat vuoden 2013 paras kaupunkikirjoitus

FT Inka Kaakisen artikkeli Julkijuominen, julkisten tilojen sääntely ja Karhupuiston käytöskukat on valittu parhaaksi vuonna 2013 julkaistuksi kaupunkiaiheiseksi suomenkieliseksi tieteelliseksi kirjoitukseksi. Palkinto julkistettiin valtakunnallisten Kaupunkitutkimuksen päivien yhteydessä Helsingissä.

Kaakisen palkittu artikkeli julkaistiin Alue ja Ympäristö -lehdessä (42/2). Artikkeli perustuu Koneen säätiön rahoituksella toteutettuun tutkimukseen Kukkaisvalta tai kuinka Karhupuisto kesytettiin: tutkimus elettyjen kaupunkitilojen muutoksista, vallan rekistereistä, voimaantumisista sekä syrjäytymisistä. Raati kiinnitti valinnassaan ja perusteluissaan huomiota kirjoituksen ajankohtaisuuteen ja omaperäisyyteen. Artikkelin katsottiin olevan selkeästi argumentoitu, kirjoitustyyliltään ja kieleltään erinomainen sekä avaavan uusia näkökulmia kaupunkitilasta käytävään kamppailuun. Erityistä kiitosta artikkeli sai siitä, että kaupungilla on kirjoituksessa ja osana argumenttia merkityksellinen rooli.

Kaupunkikirjoituspalkinto myönnettiin yhdennentoista kerran kotimaisella kielellä kirjoitetulle artikkelille, jonka katsotaan tuovan uutta tietoa kaupunkitutkimuksen monitieteiselle kentälle. Tänä vuonna kilpailuun osallistui yhdeksän artikkelia. Palkintoraati piti tämän vuoden ehdolle asetettuja artikkeleita erittäin kovatasoisina.

Kaakinen on väitellyt Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitokselta vuonna 2011 Latinalaisen Amerikan elettyä kaupunkipolitiikkaa koskevalla tutkimuksella. Sen jälkeen hän on jatkanut työtään suomalaiseen kaupunkielämään liittyvän tutkimuksen parissa. Keväällä 2014 Suomen Akatemian Kulttuuri- ja yhteiskuntatieteiden toimikunta myönsi Kaakiselle tutkijatohtorirahoituksen Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikköön (RELATE). Kaakinen jatkaa siellä tutkimustaan eurooppalaisessa kontekstissa osana Tampereen yliopiston Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmää (SPARG).

Palkintoraati koostui kolmen kaupunkitutkimusta edistävän tieteellisen seuran edustajista. Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (ASY) edustajina toimivat Eeva-Kaisa Prokkola (pj) Oulun yliopistosta ja Maija Faehnle Helsingin yliopistosta, Suomen kaupunkitutkimuksen seuraa (SKTS) edustivat Tanja Vahtikari Tampereen yliopistosta ja Lieven Ameel Helsingin yliopistosta ja Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) edustajina toimivat Mervi Ilmonen ja Hilkka Lehtonen Aalto-yliopistosta.

Kaakisen palkittu artikkeli on luettavissa Alue ja Ympäristö -lehden kotisivuilla (www.ays.fi).

Lisätietoja:
Eeva-Kaisa Prokkola, Palkintoraadin puheenjohtaja (AYS), p. 050 556 8241, eeva-kaisa.prokkola@oulu.fi
Kirsi Pauliina Kallio, Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS, pj), p. 040 190 4025, kirsipauliina.kallio@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 13.5.2014

http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote.html?id=95586

TaY logo suomi

Last updated: 13.5.2014