SEISLAB

SEISLAB-laboratorion päätavoitteet ovat:

1) sovelletun seismologian uusien menetelmien ja niiden sovellusten kehittäminen (mm. seismisen interferometrian sovellukset malmin- ja mineraalinetsinnässä sekä makro-, mikro- ja nanoseisminen monitorointi kaivoksilla ja muissa kriittisissä paikoissa)

2) seismisen mittauslaitteiston lainaus- ja konsulttipalvelut paikallisille yrityksille projektin päättymisen jälkeen

Viimeksi päivitetty: 26.10.2016