Sosiologia

Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekuntaan sijoitetun sosiologian sivuille!Sosiologiassa voi suorittaa perus- ja aineopinnot.Tutkimuksen painopiste on koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ehtojen tutkimuksessa.