Harjoittelu

Harjoittelu suomen kielen oppiaineessa

010143P Työkokemus 5 op

Voidaan sisällyttää joko

  1. tiedekunnan Työelämäopinnot-opintokokonaisuuteen,
  2. suomen kielen syventäviin opintoihin tai
  3. muihin opintoihin.

Opintojakso vastaa vanhan opetussuunnitelman Tutustuminen työelämään -jaksoa 694948A (2015–17) tai 694915A (2013–15).

Syksyllä 2017 astui voimaan uusi OPS, jonka mukaan harjoittelu ei enää ole pakollinen.

Ennen harjoittelua

  • Harjoittelupaikka etsitään itse.
  • Harjoittelun on oltava oman alan työtä (ei kuitenkaan äidinkielen opettajan).
  • Harjoittelusta tehdään sopimus työnantajan, opiskelijan ja yliopiston kesken. Palkallisen ja palkattoman harjoittelun sopimuspohjat löytyvät yliopiston sivulta.
  • Harjoittelun on vastattava vähintään 1,5–2 kk:n kokoaikaisia töitä (= 5 op.)
  • Harjoittelun vastuuhenkilö suomen kielen oppiaineessa on Mai Frick (maria.frick(at)oulu.fi).

Suoritus

Opintojakso suoritetaan lähettämällä työtodistus ja vapaamuotoinen harjoitteluraportti Mai Frickille. Raportin pituus on 2–3 sivua (1–2 sivua, jos harjoittelu kesti kokoaikaisena 2 kk tai enemmän). Raportista tulee ilmetä harjoittelupaikka ja harjoittelun kesto. Raportissa voit esim. kuvata työnantajan toimialaa ja päätehtävää sekä omaa työnkuvaasi ja työtehtäviäsi. Pohdi myös omaa rooliasi osana työyhteisöä sekä uramahdollisuuksiasi alalla. Harjoittelu arvostellaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

Harjoittelutuki

Oulun yliopiston opiskelijat voivat saada tietyin ehdoin yliopiston myöntämän harjoittelutuen. Sen voivat saada sekä aineenopettajakoulutuksessa olevat opiskelijat että asiantuntijapuolen opiskelijat. Myös ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun voi saada yliopiston tukea. Seuraa myös Cimon välittämiä harjoittelupaikkoja. Harjoittelun voi tehdä myös ilman tukea.

S2-opiskelijat voivat saada harjoittelutuen myös sisällyttämällä pisteet kurssin Opetusharjoittelu ja opetusportfolio alle (695018A), mikäli tuen muut ehdot täyttyvät.

Lisätietoja harjoittelutuesta saa yliopiston sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 6.9.2017