Harjoittelu

Oulun yliopiston opiskelijat voivat saada tietyin ehdoin yliopiston myöntämän harjoittelutuen. Sen voivat saada sekä aineenopettajakoulutuksessa olevat opiskelijat että asiantuntijapuolen opiskelijat.

Syksyllä 2017 tulee voimaan uusi OPS, jonka mukaan harjoittelu ei enää ole pakollinen kenellekään.

Asiantuntijapuolen opiskelijat

Pakollinen Tutustuminen työelämään -jakso (694948A 5 op, entinen 694915A)

  • 1,5-2 kk töitä = 5 op
  • jos töissä 3 kk = 10 op > 5 op pakolliseen Tutustuminen työelämään -jaksoon ja 5 op suomen kielen syventävien valinnaisiin opintoihin
  • arvostelu hyväksytty/hylätty

Aineenopettajapuolen opiskelijat

Harjoittelupisteet voi sisällyttää aineopintojen ja syventävien opintojen valinnaisiin opintoihin (enintään 5 op).

S2-opiskelijat

Harjoittelutuen voi saada myös sisällyttämällä pisteet kurssin Opetusharjoittelu ja opetusportfolio alle (695018A), mikäli tuen muut ehdot täyttyvät.

Yleistä harjoittelusta

Harjoittelupaikka etsitään itse. Myös ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun voi saada yliopiston tukea. Seuraa myös Cimon välittämiä harjoittelupaikkoja. Harjoittelun voi tehdä myös ilman tukea.

Lisätietoja harjoittelutuesta TOPIKin sivuilta tai Maria Frickiltä.

Viimeksi päivitetty: 20.12.2016