Opintojen koostaminen

Perus-, aine- ja syventävät opinnot pitää koostaa rekisteriin. Kun olet suorittanut perusopinnot, lähetä sähköpostiviesti opintoasiainsihteeri Kaisa Kosolalle (etunimi.sukunimi@oulu.fi). Hän koostaa opintosi. Ennen aine- ja syventävien opintojen koostamista on tarpeen neuvotella vastuuopettajan kanssa siitä, mitkä kurssit tulevat valinnaisiin opintoihin. Perus- ja aineopintojen koostamisesta vastaa yliopistonlehtori Niina Kunnas, syventävien opintojen koostamisesta professori Harri Mantila.

Kaikkien opintokokonaisuuksien pitää olla koostettuina, kun haet tutkintoa. Myös sivuaineiden opinnot on koostettava. Huolehdi niiden koostamisesta kyseisen aineen vastuuopettajan kanssa.

Viimeksi päivitetty: 9.5.2017