Kypsyysnäyte

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte kirjoitetaan Examinariumissa kandidaatintutkielman hyväksymisen jälkeen. Tenttitilaisuuteen ilmoittaudutaan Optimassa. Tutustu myös Examinariumin ohjeisiin.

Kun olet ilmoittautunut tenttiin, lähetä kandidaatintutkielmasi professori Jari Sivoselle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) sähköpostin liitetiedostona. Muista lähettää tutkielma vähintään 10 päivää aiemmin, sillä se täytyy ehtiä lukea ja siitä täytyy ehtiä tehdä kysymykset. Kysymykset on lähetettävä examinariumiin monta päivää tenttipäivää aiemmin.

Opinto-oppaan ohjeet kypsyysnäytteen suorittamisesta

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan ja osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä. Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kirjoittaa kypsyysnäytteen äidinkielellään tai sillä kielellä, jolla tutkielma on kirjoitettu. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa äidinkielellä, jos se on yliopistossa edustettuna oleva kieli.

Osaamistavoite: Opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja sisällöltään viimeistellyn esseen, jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielmansa teoreettista ja metodista taustaa sekä keskeisiä tuloksia.

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa. Kypsyysnäytteen pituus on käsin kirjoitettuna noin yksi konseptiarkki (neljä sivua, noin 500 sanaa). Tenttivastaus on esseetyyppinen, tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta kirjoitettu (aiheen antaa näytteen vastaanottaja), analyyttinen ja ehyt kokonaisuus, jossa opiskelija esittelee ja analysoi tutkimuksensa aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tuloksia. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä. Kypsyysnäytteen kieliasun arvioi suomen tai ruotsin kielen asiantuntija ja sisällön oppiaineen opettaja, suomen ja saamen kielessä kuitenkin vain oppiaineen opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen hyväksymisestä päättää koulutusdekaani sisällön tarkastajan ja kielen tarkastajan lausuntojen perusteella.

Kypsyysnäytteen kirjoittamiseksi opiskelija saa yhden tai useamman vaihtoehtoisen otsikon. Kypsyysnäytteiden on kieliasun osalta täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset.
1. Teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat.
2. Kirjoituksella on otsikko. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan.
3. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin.
4. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa.
5. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi.
6. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja palvelee informaation välittymistä.
7. Tyyli on tieteellistä asiatyyliä.
8. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden tai kuvien varassa.
9. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus.
10. Lukijan on ymmärrettävä teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa.

Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä on monia erilaisia virheitä tai jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joillakin em. alueista.

 

Viimeksi päivitetty: 10.1.2017