Opinnot - Studier

På svenska

Syyslukukausi 2017 alkaa 1.9. Uudet, ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat uusien opiskelijoiden orientaatio-ohjelmalla 1.9.-8.9.17. Ruotsin oppiaineen kurssit alkavat pääsääntöisesti viikolla 37 (11.9. alkaen). Ajankohtaiset kurssitiedot (ajat ja salit) ovat WebOodissa.

Tiedekunnan opinto-opas.

Oletko alkanut opiskella pohjoismaista filologiaa lukuvuonna 2014-2015 tai aiemmin? Lue siinä tapauksessa Opintojen vastaavuudet 2015-2016.pdf, joka sisältää tärkeää tietoa uudesta opetusohjelmasta.

Kurssikirjallisuus itsenäisiin opintoihin 2017-18.pdf

Ansvariga lärare_läsåret_2017-2018(1).pdf

Kaikki tärkeä tieto ruotsin kielen opinnoista kulkee nordistit-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit. Tarpeellista tietoa kieltenopinnoista kulkee myös ainejärjestö Verban verbapapa-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/verbapapa. Ruotsin kielen opiskelijana sinun on ehdottoman tärkeä kuulua molemmille listoille! Oppiaineen Facebook-sivustoa kannattaa myös seurata (https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY).

Lue myös: Opettajien ja opiskelijoiden eettiset ohjeet.

 

 

Kurser

Höstens undervisning börjar den 1 september. De aktuella uppgifterna (salar och tider) om våra kurser finns på WebOodi.

Fakultetens studiehandbok.


Har du börjat studera nordisk filologi under läsåret 2014-2015 eller tidigare? I så fall läs Opintojen vastaavuudet 2015-2016.pdf (på finska) som innehåller VIKTIG information om det nya undervisningsprogrammet.

Kurssikirjallisuus itsenäisiin opintoihin 2017-18.pdf

Ansvariga lärare_läsåret_2017-2018(1).pdf

All viktig information om studierna i ämnet svenska språket förmedlas via e-postlistan nordistit. Du kan bli medlem på listan i adressen http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit. Relevant information går också via e-postlistan verbapapa som upprätthålls av studerandenas ämnesorganisation Verba. Du kan bli medlem på listan  i adressen http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/verbapapa. Som svenskstuderande är det absolut viktigt att du är medlem på båda listorna! Det lönar sig också att följa oss på Facebook (https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY).

 

Pro gradu-avhandling

Den studerande konverterar sin färdiga avhandling till pdf-fil och skickar den till eGradu-systemet Laturi. Den färdiga avhandlingen kan skickas från eGradu-systemet till verktyget Urkund, som identifierar plagiat.

Att läsa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opintojen vastaavuudet 2015-2016.pdf

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018