Opetus- ja kasvatusala

Tarvitsetko uutta potkua opetustyöhön? Olisiko kouluyhteisössäsi tarvetta raikkaille näkökulmille ja uusille työkaluille? Tule hakemaan konkreettista osaamista ja vertaiskokemuksia kanssamme!

EDE-tiimi (Educational Development Excellence) vastaa opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksemme niin valtakunnallisesti verkossa kuin lähialueella kontaktitilanteissa ovat tunnustetusti laadukkaita ja pureutuvat ajankohtaisiin asioihin. Koulutuksiin osallistuu vuosittain satoja opettajia ympäri suomen. Koulutustemme laadusta kertoo seuraavat osallistujan palautteet:

”Hyvin suunniteltu verkkokurssi, laadukkailla materiaaleilla. Verkko-opiskelu on mielekästä, koska se ei ole aikaan ja paikkaan sidoksissa.”

"Kouluttajat olivat kaikki asiantuntijoita aloillaan. Lähiopetuksessa opetusteemoja käsiteltiin hyvin käytännönläheisesti ja opetuksen/oppimisen pääpaino pidettiin yhteistoiminnallisuudessa."

Ota meihin yhteyttä, kun ammatillisen osaamisen kehittäminen on ajankohtaista!