Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden johtamiskoulutus 2017 (10 op)

Toteutusajankohta: Vuosi 2017
Toteutusmuoto: Lähiopiskelu ja Optima-verkko-oppimisympäristö
Toteutuspaikka: Kontinkankaan kampusalue, lääketieteellinen tiedekunta
Koulutuksen järjestäjä: Lääketieteellinen tiedekunta ja täydentävien opintojen keskus TOPIK
Koulutuksen johtaja: Vastuualuejohtaja Heikki Wiik, s-posti: heikki.wiik(at)oulu.fi
Yhteyshenkilöt:

Täydentävien opintojen keskus: suunnittelija Riitta Nurkkala, puh. 0294 48 4168, s-posti: riitta.nurkkala(at)oulu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta: johtava koulutusasiantuntija Titta Koski, puh. 0294 48 7312, s-posti: study.medicine(at)oulu.fi

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset 5. jaksolle 046025J Toiminnan ohjaus ja arviointi 26.11.2017 mennessä WebOodiin, josta kurssi löytyy opintojakson koodilla 046025J https://weboodi.oulu.fi/oodi/

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyy 10 opintopisteen laajuinen johtamiskoulutus. Koulutus koskee 1.8.2009 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.

Mitä ja miten?

Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden 10 opintopisteen laajuiseen johtamiskoulutukseen kuuluu viisi kahden päivän seminaaria. Jokaiseen seminaariin sisältyy kirjallisia etätehtäviä. Etätehtävät palautetaan Optima-oppimisympäristöön, jonne myös luentomateriaalit tallennetaan.

Suositeltavaa on, että jokainen aloittaa johtamiskoulutuksen ensimmäisellä seminaarijaksolla (046021J) Organisaation toiminnan ja johtamisen lähtökohdat, jossa käydään läpi koulutuksen tavoitteita ja rakennetta sekä koulutuksen suorittamiseen liittyviä asioita. Koulutettava voi kuitenkin osallistua koulutukseen muilta osin haluamassaan järjestyksessä terveyskeskus-, keskussairaala-, aluesairaala- tai yliopistosairaalajaksoilla sekä muissa terveydenhuollon yksiköissä tapahtuvilla koulutusjaksoilla. Seminaarijaksot järjestetään toistuvasti vuosittain.

Seminaareissa edellytetään mukana oloa molempina päivinä. Poissaolo voidaan korvata vain suorittamalla sama jakso uudelleen seuraavana vuonna. Jos osallistuja ei voi osallistua seminaariin johon on jo ilmoittautunut, on siitä ilmoitettava täydentävien opintojen keskukseen. Suoritustiedot merkitään weboodiin sen jälkeen kun täydentävien opintojen keskus on toimittanut tiedot lääketieteelliseen tiedekuntaan. Todistus suorituksista annetaan lääketieteellisestä tiedekunnasta pyydettäessä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:

 • tuntee roolinsa ja identiteettinsä lähiesimiehenä
 • tunnistaa organisaationsa toiminnan ja sen johtamisen lähtökohdat
 • ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen perusteet
 • tuntee sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön sekä taloushallinnon periaatteet
 • osaa edistää potilasturvallisuutta
 • hallitsee johtamisessa tarvittavat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • oppii verkostoitumaan ja saamaan vertaistukea omaan johtamiseensa
 • on saanut välineitä oman työnsä hallintaan ja johtamisosaamisen kehittämiseen

Koulutuksen sisältö

I jakso: 046021J Organisaation toiminnan ja johtamisen lähtökohdat
Aika:
19. - 20.1.2017, klo 8.15-15.45
Paikka: Luentosali F202, Aapistie 5B, lääketieteelinen tiedekunta
ILMOITTAUTUMISET:  Ajalla 15.9.2016 - 15.1.2017 WebOodiin, josta opintojakso löytyy koodilla 046021J  https://weboodi.oulu.fi/oodi/

 • Koulutuksen tavoitteet ja rakenne, lähiesimiehen rooli ja identiteetti
 • Asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteet

II jakso: 046022J Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä
Aika:
23. - 24.3.2017, klo 8.15-15.45
Paikka: Luentosali F202, Aapistie 5B, lääketieteelinen tiedekunta
ILMOITTAUTUMISET:  Ajalla 15.9.2016 - 19.3.2017 WebOodiin, josta opintojakso löytyy koodilla 046022J  https://weboodi.oulu.fi/oodi/

 • Sosiaali- ja terveyslainsäädännön perusteet
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakenne ja toiminta
 • Tiedolla johtaminen ja digitaalisuus johtamisessa

III jakso: 046023J Henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtaminen
Aika: 24. - 25.8.2017, klo 8.15-15.45
Paikka: Luentosali F202, Aapistie 5B, lääketieteelinen tiedekunta
ILMOITTAUTUMISET: Ajalla 15.9.2016 - 20.8.2017 WebOodiin, josta opintojakso löytyy koodilla 046023J  https://weboodi.oulu.fi/oodi/

 • Työhyvinvoinnin rakentaminen
 • Henkilöstöjohtamisen perusteet ja osaamisen johtaminen
 • Johtamisen näkökulmia itsensä johtamisesta systeemitason hahmottamiseen

IV jakso: 046024J Johtamisen vuorovaikutustaidot ja organisaatioviestintä
Aika: 
28. - 29.9.2017, klo 8.15-15.45
Paikka: Luentosali F202, Aapistie 5B, lääketieteelinen tiedekunta
ILMOITTAUTUMISET: Ajalla 15.9.2016 - 24.9.2017 WebOodiin, josta opintojakso löytyy koodilla 046024J  https://weboodi.oulu.fi/oodi/

 • Ongelmien vai tavoitteiden tutkimista? vuorovaikutuksen kulmakiviä, yhteistyön rakentaminen ja palautekulttuuri, esimiehen oma hyvinvointi ja työnilo, haasteelliset vuorovaikutustilanteet, kritiikki ja loukkaukset työyhteisössä, muutoksen motivoiminen.

V jakso: 046025J Toiminnan ohjaus ja arviointi
Aika: 
29. - 30.11.2017
Paikka:  Luentosali F202, Aapistie 5B, lääketieteelinen tiedekunta
ILMOITTAUTUMISET: 15.2.2017 - 26.11.2017  WebOodiin, josta opintojakso löytyy koodilla 046025J  https://weboodi.oulu.fi/oodi/

 • Terveydenhuollon talous
 • Prosessijohtamisen perusteet ja toiminnan kehittäminen
 • Potilasturvallisuuden edistäminen

Koulutuksen laajentaminen 30 opintopisteen johtamiskoulutukseksi

Ne, jotka ovat suorittaneet tai ovat aloittaneet erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluvan 10 opintopisteen laajuisen johtamiskoulutuksen, voivat laajentaa sen 30 opintopisteen lähijohtajakoulutukseksi suorittamalla 20 opintopisteen laajuiset lisäopinnot. Koulutus koskee 1.8.2009 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia. Lisätietoja 30 opintopisteen laajuisesta lähijohtajakoulutuksesta.

20 tunnin laajuinen terveydenhuollon hallinto- ja johtamiskoulutus

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen 1.8.2009, voivat suorittaa 20 tunnin laajuisen hallinto- ja johtamiskoulutuksen. Lääketieteellinen tiedekunta ei enää järjestä erillistä 20 tunnin kurssia, vaan koulutus voidaan suorittaa osallistumalla vähintään yhteen kahden päivän seminaariin etätehtävineen oman valinnan mukaan. Ennen 1.9.2009 opintonsa aloittaneilla on mahdollisuus suorittaa myös joko 10 opintopisteen tai 30 opintopisteen laajuinen johtamiskoulutus.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Viimeksi päivitetty: 7.11.2017