Eläinavusteinen pedagogiikka

Toteutusajankohta: 24.-25.11.2017 (pe klo 17.30-20.00 ja la klo 9.-15.00)
Toteutusmuoto: Lähiopetus
Toteutuspaikka: Oulu, Linnanmaa
Osallistujamäärä: 15-20
Hinta: 300€ (+alv. 24%)
Yhteyshenkilö: Virpi Pietikäinen virpi.pietikainen[at]oulu.fi, p. 0294 48 7367
ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 17.11.2017 klo 15.45 mennessä.

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu opetus- ja kasvatustehtävissä toimiville sekä muille teemasta kiinnostuneille.

Mitä?

Koulutuksen tavoiteena on:

  • antaa osallistujille valmiudet eläinavusteisen pedagogiikan hyödyntämiseen omassa opetustyössä
  • auttaa tukemaan oppilaiden hyvinvointia, tunnetaitoja, motivaatiota, vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, toimijuutta sekä oppimista eläinavusteisuuden kautta

Sisällöt:

  • Mitä eläinavusteinen pedagogiikka on?
  • Miten eläinavusteista pedagogiikkaa voi lähteä toteuttamaan? Mitä toiminta vaatii?
  • Miten eläinavusteista pedagogiikkaa voi soveltaa oppimisessa/ eri oppiaineissa/ tunnekokemusten synnyttämisessä / vuorovaikutuksen aikaansaamisessa/ luokan ilmapiirin kehittämisessä / tunnetaitojen harjaannuttamisessa?
  • Käytännön harjoituksia ja esimerkkejä.

Miten?

Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää (yht. 9 tuntia). Kouluttajana toimii FM, agrologi, ammatillinen erityisopettaja Outi Jäntti.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

   
 

Viimeksi päivitetty: 13.11.2017