Esimiestyö ja työyhteisöjen kehittäminen

Johtamisen ja esimiestyön laatu on kriittinen menestystekijä organisaatiossa. Hyvä johtaminen on tuottavuuden edellytys ja vaikuttaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin. Siitä huolimatta moni siirtyy johtamistehtäviin ilman asianmukaista valmennusta. Omaa johtamisotetta ja johtamistaitoa, kuten kaikkea muutakin inhimillistä toimintaa, on mahdollista kehittää asiantuntevalla tuella. Täydentävien opintojen keskuksen palvelutarjonta antaa puitteita esimiesten ammatilliselle kehittymiselle. 

Esimieskoulutusohjelmamme perustuvat valmentavan johtamisen periaatteisiin ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Koulutus antaa eväitä jokapäiväiseen henkilöstöjohtamiseen ja oman tiimin kehittämiseen. Yhteistyössä Harri Hirvihuhdan kanssa (www.voitava.fi) toteutettu koulutus on saanut erinomaista palautetta sekä esimiehiksi siirtyviltä että esimiestyön konkareilta.

Järjestämme avoimia ryhmiä tarpeen mukaan. Muina aikoina koulutus on mahdollista toteuttaa sisäisenä koulutuksena organisaation tarpeisiin räätälöitynä.

Lyhytvalmennukset

Kun kehittymisen tarve kohdistuu määrättyyn osaamisalueeseen, fokusoitu lyhytvalmennus yksilö- tai ryhmätasolla voi olla oikea ratkaisu. Esimerkkejä valmennusteemoista:

  • - Merkittävyys ja luottamus kehityskeskusteluun
  • - Kehittämistä tukeva suorituksen arviointi
  • - Tehokkaat ja motivoivat kokouskäytännöt
  • - Arvostava vuorovaikutus
  • - Vakuuta ja vaikuta esiintyjänä
  • - Ristiriitojen kautta parempaan tulokseen

Lyhytvalmennukset on mahdollista toteuttaa myös englannin kielellä.

Kehittämisosaaminen laaja-alaisesti

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja – kehittäjä – coach koulutusohjelmamme antaa monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa kehittämisen rooleissa. Koulutuksesta saa työnohjaajan pätevyyden.

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja – valmentaja 70 op 2016-2018

Tulossa myös: Työyhteisösovittelijakoulutus

Lisätietoja:

Suunnittelija, valmentaja Bärbel Fink, 0294 487302, barbel.fink@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 28.6.2017